Voorspelbaar organiseren in duurzame infrastructuur

De beste oplossing op maat. Daar zetten we bij Strukton Wegen & Beton met veel enthousiasme onze kennis, kunde en capaciteit voor in.

Missie, visie & DNA

De infrastructuur van de toekomst is meer dan de beste technische oplossing

Meer over ons

Onze expertise

Van duurzame doorfietsroutes tot veilige verbindingen

In fluisterstil gerecycled asfalt, onverslijtbaar beton en met emissieloze bouwmethodes

Bekijk deze expertise

Wij bouwen in beton met oog voor nu en later

Ons werk is altijd afgestemd op de vraag, de omgeving en de maatschappij. Al in de ontwerpfase bepalen we de beste bouwmethode voor de specifieke omstandigheden

Bekijk deze expertise

Klaar voor de toekomst

Met onze kennis en ervaring helpen we de energietransitie versnellen

Bekijk deze expertise

Complexe civiele constructies

Complexe civiele constructies vragen om integraal projectmanagement. We zetten onze kennis, kunde en capaciteit in om iedere uitdaging te vertalen naar een passende oplossing.

Bekijk deze expertise

Deskundig in alle soorten leidingwerk

Aanvoer van drinkwater, afvoer van afvalwater, koelwater voor de industrie en warmtenetten; met ‘onzichtbare’ infra maken wij zichtbaar het verschil

Bekijk deze expertise

Partner voor het beste resultaat

Continuïteit van processen, kwaliteit en veiligheid zijn topprioriteit in de industrie. Wij zorgen atijd voor een duurzame en zorgvuldige oplossing

Bekijk deze expertise

Alle expertise onder één dak

Gekwalificeerd in de realisatie en het onderhoud van voegovergangen

Bekijk deze expertise

Veilig op weg bij sneeuw en gladheid

De Combinatie Gladheidbestrijding Ballast Nedam Strukton is één van de grotere partijen op het gebied van gladheidbestrijding in Nederland

Bekijk deze expertise

Slimme oplossingen op maat voor binnenstedelijke kades en bruggen

In Nederland leven we met het water, ook binnenstedelijk. Wij zorgen voor een veilige infrastructuur langs het water met stevige kademuren en toekomstbestendige oeverwerken

Bekijk deze expertise

Sterk in samenwerken

Wij geloven in de kracht van goede samenwerking. Met onze opdrachtgevers en partners bouwen we aan de beste oplossingen

Ontdek meer over onze manier van samenwerken

Veiligheid

Veilig werken: niet omdat het moet, maar omdat wij het belangrijk vinden. Voor onszelf, onze partners en de omgeving.

Ontdek meer over veiligheid

Duurzaam bouwen

Strukton Wegen & Beton bouwt met opdrachtgevers en partners aan veilige, comfortabele en duurzame infrastructuur

Ontdek meer over duurzaam bouwen

Wat maak jij morgen?

Bij Strukton kijken we samen vooruit. Wij dragen bij aan een veilige en bereikbare wereld, nu en in de toekomst. Met een focus op duurzame infrastructuur. Wat maak jij morgen?

Ga naar werkenbijstrukton.com