Leidingbouw

Aanvoer van drinkwater, afvoer van afvalwater, koelwater voor de industrie en warmtenetten; met ‘onzichtbare’ infra maken wij zichtbaar het verschil

Deskundig in alle soorten leidingwerk

Ondergrondse infra voeren wij uit met verschillende technieken, op variabele dieptes, in uiteenlopende diameters en met alle mogelijke materialen, zoals kunststof, gvk, staal, nodulair gietijzer en beton. Alle constructies leveren wij waterdicht op, na nauwkeurige controle.

Meer dan vijftig jaar kennis en ervaring hebben wij opgebouwd in deze tak van sport, die zich vertaalt in zorgvuldige werkvoorbereiding, vakkundige engineering en strakke regie. Dat is nodig om de projecten onder vaak complexe omstandigheden in één keer goed uit te voeren, met hoge kwaliteit en zo min mogelijk hinder voor mens, milieu en industriële processen. Onze klanten zijn onder meer waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en de industrie.

Quote icon Vijftig jaar kennis en ervaring vertaalt zich in vakkundige werkvoorbereiding en engineering en strakke regie Quote icon

Boringen en meer

Als onderdeel van leidingwerk verzorgen we horizontaal gestuurde boringen (hdd’s), doorpersingen en open of gesloten frontboringen. Ook nemen we het schoonmaken, onderhouden en repareren van leidingen voor onze rekening, afgestemd op de behoefte. Met ons vakmanschap, onze ervaring én onze aandacht voor kwaliteit en veiligheid, maken wij met ‘onzichtbare’ infra zichtbaar het verschil.

Sterke partners en aandacht voor de omgeving

Leidingwerk omvat meer dan het werk onder de grond. Als samenwerkingspartner leggen wij ook verbinding met onze klanten en partners om ondergrondse en bovengrondse infra op de vraag en op elkaar af te stemmen. Wij nemen de regie. Door te kiezen voor vaste en vertrouwde onderaannemers, partners en leveranciers waarborgen wij een gestroomlijnd proces. Omgevingsmanagement is hiervan een integraal onderdeel, om rekening te houden met lokale omstandigheden en hinder tot een minimum te beperken.

Veilig en altijd goed

Kwaliteit en veiligheid hebben hoge prioriteit. We zijn op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en voldoen aan alle geldende richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Voor werkzaamheden in de (chemische of petrochemische) industrie, vervuilde grond of onzuiver water hebben wij de vereiste certificeringen.

Benieuwd naar wat wij kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jan van de Riet.

Jan van de Riet

Accountmanager Leidingbouw


+31 (0)6 51 29 11 09

De mooiste projecten in Leidingbouw

Project

Nieuwe watertransportleidingen voor rioolwaterzuivering Westerkwartier

Lees meer
Lees meer over Nieuwe watertransportleidingen voor rioolwaterzuivering Westerkwartier

Artikel

Strukton realiseert transportleidingen voor Vitens

Lees meer
Lees meer over Strukton realiseert transportleidingen voor Vitens

Lees meer over onze expertise en specialismen

Pagina

Industriebouw

Lees meer
Lees meer over Industriebouw

Pagina

Energienetwerken

Lees meer
Lees meer over Energienetwerken