Bekijk alle projecten

Nieuwe watertransportleidingen voor rioolwaterzuivering Westerkwartier

Zuiverder water, beter voor het milieu én minder geur en geluid in de omgeving. Voor die doelen werkt Strukton Wegen & Beton in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest aan de aanleg van persleidingen en de aanleg en renovatie van gemalen in de provincie Groningen. De persleidingen van Marum en Zuidhorn naar Gaarkeuken zijn nodig voor een nog te bouwen rioolwaterzuivering op deze locatie. De in totaal 20 km persleidingen onder de grond transporteren rioolwater naar de nieuwe zuivering. Een mooi project, waarin Strukton Wegen & Beton haar specialisme in leidingbouw inzet.

Een sterk ontwerp als basis. In april 2023 kreeg Strukton de opdracht voor de aanleg van het transportsysteem in project RWZI Westerkwartier. Strukton behaalde na een zorgvuldig proces de hoogste totaalscore. Na de gegunde opdracht is Strukton gestart met de engineering, oftewel het berekenen en tekenen van het systeem. “In deze ontwerpfase maken we als eerste het hydraulische model”, legt technisch manager Richard Lukkien van Strukton uit. “Dit model vormt de basis voor het gehele ontwerp. We bepalen hierin onder meer de doorsnee van de leiding en de pompcapaciteit van de rioolgemalen. Dit is belangrijk voor een optimaal werkend systeem met een laag energieverbruik.”

De eerste werkzaamheden
Strukton is gestart met deeltracé 2 (tussen de Beldam en de Jouwerweg). Hier bestaat het werk uit het graven van sleuven waarin de leiding wordt gelegd. Op de plekken van wegkruisingen persen we de leiding onder de grond door. Eind augustus zijn aan de Beldam de eerste werkzaamheden gestart. In de landerijen die grenzen aan de Beldam hebben we de leidingstrook uitgezet en bouwwegen gemaakt met behulp van rijplaten. Om veilig te kunnen werken hebben we verkeersmaatregelen getroffen, zoals waarschuwingsborden langs de weg. Vrachtwagens mogen alleen over de aangegeven route rijden, zodat de transporten voor zo min mogelijk hinder zorgen.

Boren onder de A7
Deeltracé 1 (van Marum tot de Beldam) bestaat uit drie boringen onder de snelweg A7 door. Dit traject start bij het rioolgemaal in Marum, aan de zuidzijde van snelweg A7. De langste boring is circa 575 meter. De definitieve in- en uittredepunten van de boringen leggen we vast in het ontwerp. De punten bepalen we op basis van de beschikbare ruimte.  Er moet voldoende ruimte zijn om de boormachine te kunnen opstellen, maar ook voor het uitleggen van de kunststofbuis die in de geboorde route wordt getrokken. Bij de uittredepunten maken we ontluchtingsvoorzieningen om het nadelige effect van lucht in het leidingsysteem te voorkomen.

Overlast beperken

Natuurlijk probeert Strukton de overlast voor omwonenden te beperken. We organiseren informatieavonden en houden de omwonenden op de hoogte met bewonersbrieven. Met grondeigenaren hebben wij keukentafelgesprekken om duidelijkheid te geven en afstemming te vinden. Verder zijn er vooraf bepaalde rijroutes voor alle transporten en laten we de weg intact op de plekken waar het leidingentracé de weg kruist. Zo beperken we de overlast voor het verkeer.

Quote icon "Meer dan vijftig jaar kennis en ervaring hebben wij opgebouwd in het specialisme leidingbouw. Dat vertaalt zich in zorgvuldige werkvoorbereiding, vakkundige engineering en strakke regie." Quote icon

Lees meer over ons specialisme leidingbouw

Waarom een nieuwe rioolzuiveringsinstallatie?

Waterschap Noorderzijlvest: “Een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie is nodig omdat de installaties sterk zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen die worden gesteld aan gezuiverd water. Een nieuwe zuiveringsinstallatie is daarom van groot belang. Om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in Gaarkeuken te transporteren, legt het waterschap in totaal 20 km persleidingen aan onder de grond.”

Het project in beeld

Deze video van het waterschap vertelt welke weg het rioolwater aflegt. Op de plek van de huidige zuivering in Gaarkeuken bouwt het waterschap een nieuwe installatie. Strukton legt de in totaal 20 km persleidingen onder de grond aan om het rioolwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe zuivering in Gaarkeuken te transporteren. In deze video hoor en zie je ook over hoe we de leidingen aanleggen en waarom we dat zo doen.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom dit project en de actuele werkzaamheden? Download de BouwApp.

Download de BouwApp via de onderstaande QR-code.

  • Ga naar ‘Ontdek’
  • Zoek en selecteer in de BouwApp de projectnaam ‘Bouw persleidingen en rioolgemalen Westerkwartier ’
  • Selecteer ‘Toevoegen aan favorieten’.
  • Je ontvangt dan alle informatie over dit project.

Vragen?

Meer lezen?

Artikel

Waterschap Noorderzijlvest geeft Strukton opdracht voor aanleg transportsysteem persleidingen

Lees meer
Lees meer over Waterschap Noorderzijlvest geeft Strukton opdracht voor aanleg transportsysteem persleidingen

Artikel

Startsein aanleg persleidingen afvalwater Westerkwartier

Lees meer
Lees meer over Startsein aanleg persleidingen afvalwater Westerkwartier

Pagina

Leidingbouw

Lees meer
Lees meer over Leidingbouw
Bekijk al onze projecten

Wil je meer lezen over dit project?

Waterschap Noorderzijlvest bouwt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Deze vervangt straks de oude installaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhorn. Zuiverder water, beter voor het milieu én minder geur en geluid in de omgeving.

Zuiververhaal RWZI Westerkwartier