Kademuren en oeverwerken

Binnenstedelijke kades en bruggen

In Nederland leven we met het water. Niet alleen aan de kust, maar ook binnenstedelijk. Dat vraagt om slimme infrastructurele oplossingen. Strukton Wegen & Beton zorgt voor verschillende lokale en regionale opdrachtgevers voor een veilige infrastructuur langs het water met stevige kademuren en toekomstbestendige oeverwerken.

Van ontwerp tot bouw, beheer en onderhoud werken we aan kademuren, sluizen, bruggen, oeverbescherming en steigers voor (jacht)havens. Strukton Wegen & Beton bouwt niet alleen nieuwe waterbouwkundige constructies, maar werkt juist ook aan de versterking of restauratie van bestaande kades en constructies. Dat doen we met maximale aandacht voor behoud van het verleden en slimme toekomstbestendige technieken.

Slimme bouwmethoden

In Brielle is een kademuur hersteld met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. De fundering van de kademuur langs het Maarland Noordzijde moest over ca. 150 meter gerenoveerd worden. De kademuur is opnieuw gefundeerd door stalen buispalen door de bestaande kademuur te boren tot de vereiste diepte. Deze buispalen zijn volgestort met een speciaal betonmengsel en vormen zo de nieuwe fundering. Voor de zijdelingse ondersteuning zijn grondankers aangebracht. Daarna is de kademuur weer in oude glorie hersteld. De bovenzijde van de kademuur is voor een deel verwijderd en met hergebruik van materialen weer opgebouwd. Deze methode behield niet alleen de historie, maar gaf bovendien zo min mogelijk overlast voor de omwonenden, zonder bouwkuipen of extreem grote ontgravingen.

Klaar voor de toekomst

Niet alleen de kademuur in Brielle was na het herstel weer klaar voor de toekomst. Ook de bouwmethoden waren toekomstbestendig, onder andere door het gebruik van data. Een innovatieve meetmethode gaf zekerheid. Met sensoren is de kademuur realtime voor en na de versterking gemonitord om de kwaliteit van de constructie vast te stellen.

Aandacht voor historische waarde

Strukton Wegen & Beton is ‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf’. Sinds 2014 is Strukton gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL ERB 3000 met de bijbehorende uitvoeringsrichtlijn URL 4003 ‘Historisch metselwerk’. Een mooi voorbeeld zijn de kademuren van de Havenkom in Middelharnis. Als erkend restauratiebedrijf brachten we in de samenwerking van een bouwteam onze kennis van restauratiemethoden in en konden we de bestaande constructies maximaal behouden door per sectie een passende aanpak te kiezen. En dit samen met het gebruik van de historisch juiste materialen en hergebruik van oude bouwmaterialen. Met trillingsvrije en andere aangepaste bouwmethoden voorkwamen we schade aan de historische panden rondom de kademuur. Een ander mooi voorbeeldproject van restauratiewerkzaamheden is een historische toogduiker in Dinteloord. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta werkte Strukton Wegen & Beton aan het plan van aanpak en de uitvoering van het herstel van deze ca. 40 meter lange gemetselde toogduiker, een gemeentelijk monument uit 1773.

Benieuwd naar ons werk aan binnenstedelijke kades en bruggen?

Project

Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Lees meer
Lees meer over Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Artikel

Herstelwerkzaamheden kademuur Brielle succesvol afgerond

Lees meer
Lees meer over Herstelwerkzaamheden kademuur Brielle succesvol afgerond

Project

Reconstructie Piet Heinplein – Den Haag

Lees meer
Lees meer over Reconstructie Piet Heinplein – Den Haag

Artikel

Restauratie gemetselde toogduiker draagt bij aan certificering Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Lees meer
Lees meer over Restauratie gemetselde toogduiker draagt bij aan certificering Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Meer weten?

Voor elk project stemmen we ontwerp, uitvoering en onze specialistische technieken af op de wensen en eisen van de klant en de omgeving. Benieuwd wat Strukton Wegen & Beton kan betekenen? Neem contact met ons op.

Leuk om kennis te maken