Bekijk alle projecten

Reconstructie Piet Heinplein – Den Haag

Het Piet Heinplein is opnieuw ingericht in samenwerking met De Vries Werkendam. De overkapping (overkluizing) over de noordelijke Singelgracht is verwijderd, waardoor het water meer ruimte krijgt en het plein aantrekkelijker wordt voor de omgeving. Het project bestond uit het verwijderen van de huidige overkluizing en delen van de historische kademuur. Twee verkeersbruggen en tussengelegen kademuren zijn gebouwd. Daarbij zorgden we ook voor de nodige tijdelijke verkeersmaatregelen.

We zetten diverse elektrische machines in om emissie te verminderen voor een duurzame toekomst.

Op dit werk heeft de combinatie diverse elektrische machines ingezet voor het uitvoeren van de civiele werkzaamheden. Zo zijn de sleuven gegraven door een elektrische minigraver en zijn materiaal en zand vervoert door een elektrische shovel. Dit alles om emissie te verminderen voor een duurzame toekomst.

Veiligheid bovenaan

Veiligheid staat bovenaan en daarom monitoren we de deformaties, trillingen en het geluid. We  beperkten zoveel mogelijk overlast. Het werkgebied is een spreekwoordelijke postzegel, omsloten door belangrijke ontsluitingswegen en karakteristieke panden.

 

Dit vroeg om extra aandacht. Om vragen te ondervangen zetten we dagelijks de ‘buurtconciërge’ in en werkten we nauw samen met omwonenden, ondernemers en de gemeente Den Haag.

Reconstructie Piet Heinplein

De uitvoeringswerkzaamheden zijn in februari 2022 gestart en namen circa 24 maanden in beslag nemen. De herinrichting was over 2 fases verdeeld;

  • In fase 1 is de Anna Paulownabrug vervangen en de overkapping van de gracht deels weggehaald.
  • In fase 2 start is de Elandbrug vervangen, het restant van de overkapping verwijderd en het Piet Heinplein heringericht.

Op zondag 13 april 2024 werd het Piet Heinplein feestelijk geopend. Niet alleen voetgangers, fietsers en auto’s kunnen nu gebruik maken van dit prachtige plein, maar ook boten! De gracht die onder het plein zat, is weer zichtbaar. Het tussen twee bruggen weer zichtbaar maken van de gracht is niet alleen esthetisch mooi, het draagt ook significant bij aan waterbeheer en -opvang, een cruciaal aspect voor een klimaatbestendige toekomst.

Ilustratie: gracht Piet Heinplein Den Haag

Meer weten over dit project

Erik van Koert

Projectmanager


+31 6 53303594