Infrastructuur van de toekomst

Strukton Wegen & Beton begrijpt dat de klantvraag niet alleen een weg is, maar dat de behoefte bereikbaarheid, veiligheid, minimaal onderhoud en een duurzame oplossing is. Wij helpen je graag op weg met onze expertise.

Onze expertise

Van duurzame doorfietsroutes tot veilige verbindingen

In fluisterstil gerecycled asfalt, onverslijtbaar beton en met emissieloze bouwmethodes

Bekijk deze expertise

Wij bouwen in beton met oog voor nu en later

Ons werk is altijd afgestemd op de vraag, de omgeving en de maatschappij. Al in de ontwerpfase bepalen we de beste bouwmethode voor de specifieke omstandigheden

Bekijk deze expertise

Klaar voor de toekomst

Met onze kennis en ervaring helpen we de energietransitie versnellen

Bekijk deze expertise

Complexe civiele constructies

Complexe civiele constructies vragen om integraal projectmanagement. We zetten onze kennis, kunde en capaciteit in om iedere uitdaging te vertalen naar een passende oplossing.

Bekijk deze expertise

Deskundig in alle soorten leidingwerk

Aanvoer van drinkwater, afvoer van afvalwater, koelwater voor de industrie en warmtenetten; met ‘onzichtbare’ infra maken wij zichtbaar het verschil

Bekijk deze expertise

Partner voor het beste resultaat

Continuïteit van processen, kwaliteit en veiligheid zijn topprioriteit in de industrie. Wij zorgen atijd voor een duurzame en zorgvuldige oplossing

Bekijk deze expertise

Alle expertise onder één dak

Gekwalificeerd in de realisatie en het onderhoud van voegovergangen

Bekijk deze expertise

Veilig op weg bij sneeuw en gladheid

De Combinatie Gladheidbestrijding Ballast Nedam Strukton is één van de grotere partijen op het gebied van gladheidbestrijding in Nederland

Bekijk deze expertise

Slimme oplossingen op maat voor binnenstedelijke kades en bruggen

In Nederland leven we met het water, ook binnenstedelijk. Wij zorgen voor een veilige infrastructuur langs het water met stevige kademuren en toekomstbestendige oeverwerken

Bekijk deze expertise