Kunstwerken

Complexe civiele constructies vragen om integraal projectmanagement. Betrokken partijen met uiteenlopende disciplines werken hierdoor optimaal samen voor het beste resultaat. We zetten ons vakspecialisme in om iedere uitdaging te vertalen naar een passende oplossing. Voorspelbaar organiseren, dat is onze manier van werken.

Van knooppunten, viaducten en ecopassages tot energienetwerken en complexe leidingbouwtrajecten: civiele projecten vragen om daadkrachtige regie. Strukton Wegen & Beton is de professionele partner die het integraal projectmanagement voor haar rekening neemt. Die de verbinding zoekt met opdrachtgevers en betrokken partners, zodat alle partijen optimaal samenwerken om de ambities van de klant waar te maken.

Innovatieve bruggenbouw

Nederland staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave voor bruggen die het einde van hun levensduur bereiken. Strukton biedt hiervoor innovatieve oplossingen. Zo hebben we samen met FiberCore Europe het concept SUREbridge ontwikkeld. Door de bestaande brugconstructie met een composietlaag te versterken, verlengen we de levensduur van de brug. De bouwtijd van deze renovatie is kort, de kosten zijn lager en de milieubelasting is minimaal. Dit maakt SUREbridge ook vanuit duurzaamheid interessant. Daarnaast richten we ons met sterke partners op hoogwaardig hergebruik van materialen en onderdelen.

Vindingrijk in viaducten

Strukton Wegen & Beton bouwt aan de infrastructuur van de toekomst. Dat vraagt niet alleen om de beste technische constructie. We richten ons ook op duurzame en circulaire oplossingen, onder meer voor viaducten. Zo kijken we naar hoogwaardig hergebruik van materialen en passen we duurzame -onder andere gerecyclede- asfaltmengsels toe.

Succesvolle open dag bij de onderdoorgang onder de A2/N2 in Eindhoven

Vernieuwend in tunnels

We nemen graag de regie; of het nu gaat om een fietstunnel of een grootschalige onderdoorgang onder de snelweg. Zowel voor projectmanagement als omgevingsmanagement hebben we de kennis en ervaring in huis, in alle projectfases. Waar zinvol stellen we innovatieve toepassingen voor, zoals brand- en geluidwerende panelen van Miscanthusbeton. Het gewas Miscanthus neemt tijdens de groei veel CO2 op en is als beton goed recyclebaar. Dubbel duurzaam dus. Bovendien hebben ze een natuurlijke uitstraling.

Slimme knooppunten

Met onze slimme oplossingen helpen we verkeersstromen te verbeteren. Een mooi voorbeeld is de Innovatieroute N737 tussen Deurningen en Enschede. Samen met de provincie Overijssel en regionale partners lanceerden we het unieke zelfsturende MOTIS-systeem. Onderdeel is de MOTIS Kruising. De 16 geluidscamera’s vangen het geluid van naderend verkeer op en vertalen het gedrag van weggebruikers in optimale systeembesturing. De verkeerslichten gaan op groen voor de drukst bereden rijrichting en het aantal rijstroken wordt hierop aangepast. Dankzij de innovatieve techniek zijn de doorstroming en de veiligheid op het knooppunt verbeterd.