Energienetwerken

Klaar voor de toekomst. Met onze kennis en ervaring helpen wij de energietransitie te versnellen.

Het elektriciteitsnet wordt steeds belangrijker. Enerzijds groeit het aanbod vanuit duurzame bronnen als windmolens en zonnepanelen. Anderzijds stijgt de vraag door het toenemende elektrische vervoer, het aardgasvrij maken van woningen en het grote aantal datacenters. Strukton Wegen & Beton heeft de kennis en ervaring om de energietransitie te helpen realiseren. Bijvoorbeeld bij het realiseren van hoogspanningsstations, hoogspanningsverbindingen en het bouwen van elektriciteitsstations.

Hoogspanningsverbindingen

Netbeheerder TenneT breidt de capaciteit van het elektriciteitsnet flink uit met nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen. Enorme funderingsconstructies zijn nodig om de hoogspanningsmasten te ondersteunen. Strukton Civiel/Mobilis en Terracon/Voorbij Funderingstechniek werken nauw samen om deze constructies op percelen in Zeeland te realiseren. In Groningen is de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Eemshaven en het hoogspanningsstation Vierverlaten inmiddels in bedrijf. In Tilburg voert Strukton Wegen & Beton samen met partner Gubbels de voorbereidende werkzaamheden uit voor de bouw van een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation, een cruciale schakel in de energievoorziening van Brabant.

Quote icon Strukton Wegen & Beton helpt vanuit vakspecialisme de energietransitie te versnellen Quote icon

Energienetwerken: elektriciteitsstations

De energietransitie is in volle gang en de vraag naar elektriciteit stijgt snel. Daarom is een forse uitbreiding van het elektriciteitsnet inclusief grote elektriciteitsstations noodzakelijk. Netwerkbedrijf Alliander kan het extra werk niet allemaal zelf realiseren en wil daarom actief samenwerken met aannemers. Om innovatie en samenwerking te bevorderen, worden grote werkpakketten aanbesteed. Strukton Wegen & Beton is één van de vier aannemers, die in opdracht van Alliander aan de slag gaan met de levering en bouw van 182 elektriciteitsverdeel-, schakel- en regelstations. De stations worden verdeeld over acht jaar gebouwd, verspreid over het werkgebied van Alliander.

Kom in contact met ons en praat verder over energienetwerken.

Djim Witjes

Manager Verwerving


+31 (0)6 11 86 44 03

De mooiste projecten in energienetwerken

Project

TenneT 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg

Lees meer
Lees meer over TenneT 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg

Artikel

Alliander gunt bouw grote elektriciteitsstations aan vier aannemers

Lees meer
Lees meer over Alliander gunt bouw grote elektriciteitsstations aan vier aannemers

Artikel

Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Lees meer
Lees meer over Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Artikel

Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Lees meer
Lees meer over Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Artikel

Technisch maatwerk voor mastfundaties TenneT 380kV hoogspanningsverbinding

Lees meer
Lees meer over Technisch maatwerk voor mastfundaties TenneT 380kV hoogspanningsverbinding