Bekijk alle projecten

TenneT 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg

 

 

De vraag naar en het aanbod van duurzame elektriciteit groeit hard. Het is belangrijk dat we een betrouwbaar elektriciteitsnet hebben en houden. Daarom legt TenneT de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. Onderdeel daarvan is het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg. Om dit station te kunnen bouwen, aan te kunnen sluiten op de bestaande verbindingen en de koppeling met het 150 kV-net te realiseren, zijn diverse werkzaamheden nodig. Strukton werkt in opdracht van TenneT aan het bouwrijp maken van de locatie.

De werkzaamheden voeren we uit samen met bouwpartner Gubbels als gespecialiseerd grondverzetbedrijf. Sjaak Gerritsen, projectmanager Strukton: “Bij Strukton bouwen we aan de infrastructuur van de toekomst. Wij zijn er trots op dat we samen met TenneT en de betrokken partners met dit hoogspanningsstation in Tilburg bijdragen aan de energietransitie van Nederland.”

Voorbereidende werkzaamheden
Al enige tijd rijden er vrachtwagens en tractoren af en aan bij de waterberging van Waterschap De Dommel. Hier moet 185.000 m3 grond worden ontgraven en verwerkt en 100.000 m3 zand worden geleverd en verwerkt om de bouw van het 380 kV-hoogspanningsstation van TenneT mogelijk te maken. De bestaande dijken rondom de effluentvijver van het waterschap worden verplaatst. Vervolgens wordt de te bouwen oppervlakte van het station bouwrijp gemaakt. Ook het bouwen en verzwaren van mastfundaties voor de hoogspanningsmasten is onderdeel van de werkzaamheden. Nieuwe mastfundaties zijn nodig om een deel van de bestaande lijnen in het nieuwe station te kunnen voeren. De verzwaringen maken de bestaande masten klaar voor de nieuwe situatie.

Verplaatsen waterberging
Het hoogspanningsstation wordt ten noorden van de waterberging  gebouwd. Voor een deel komt het station op de huidige locatie van de waterberging te liggen. Strukton verplaatst deze berging voor gezuiverd water daarom gedeeltelijk naar beide kanten van de N261, onder meer in de oude vloeivelden van het Noorderbos. Het verplaatsen van de waterberging en waterlopen vraagt om het maken en aanpassen van stuwen en duikers. De waterberging zal drie à vier keer per jaar gevuld zijn. Het gezuiverde water stroomt daarna vanuit de berging naar de bestaande watergangen (sloten en riviertjes) aan de oostzijde. Ook verplaatst Strukton de huidige dijk van de waterberging.

Uitdagende omgeving

Tijdens de werkzaamheden blijft de waterberging in bedrijf. Het is een van de uitdagingen die bij het werk komen krijgen. Een andere is de faunarijke omgeving (met onder andere de das en vleermuizen) en er is sprake van historische bodemverontreiniging – een erfenis van de Tilburgse textielindustrie. Daarom zijn er op het werk ecologen van Antea Group actief. Zij kijken steeds of de uitvoering van het werk past binnen de wet- en regelgeving en veilig is voor mens en dier.

Planning

Na het bouwrijp maken, start de combinatie Croonwolter&dros en Mobilis in het eerste kwartaal van 2024 met de daadwerkelijke bouw van het hoogspanningsstation. De planning is dat in 2026 het station – met 6,5 hectare een van de grotere in Nederland – in bedrijf wordt genomen.

“Bij Strukton bouwen we aan de infrastructuur van de toekomst. Wij zijn er trots op dat we samen met TenneT en de betrokken partners met dit hoogspanningsstation in Tilburg bijdragen aan de energietransitie van Nederland.”

Lees meer over dit project

Artikel

Voorbereiding bouw 380 kV hoogspanningsstation Tilburg nu echt van start

Lees meer
Lees meer over Voorbereiding bouw 380 kV hoogspanningsstation Tilburg nu echt van start

Artikel

Strukton en Croonwolter&dros – Mobilis bouwen voor TenneT het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg

Lees meer
Lees meer over Strukton en Croonwolter&dros – Mobilis bouwen voor TenneT het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg