Duurzaam bouwen

Strukton Wegen & Beton bouwt met opdrachtgevers en partners aan veilige, comfortabele en duurzame infrastructuur. Nu en voor de toekomst. Vandaag maken we morgen.

Samen duurzaam onderweg

De infrastructuur van de toekomst gaat niet alleen over bereikbaarheid en mobiliteit. Het gaat ook over leefbaarheid voor huidige en toekomstige generaties. Duurzame infrastructuur gaat bijvoorbeeld over circulair asfalt en slimme verkeerssystemen. Maar ook over een betrouwbaar elektriciteitsnet bij de groeiende vraag naar en het aanbod van duurzame elektriciteit. En over voldoende schoon drinkwater voor de toekomst.

Logo Strukton duurzaam onderwegWij dragen positief bij aan duurzame veranderingen in onze samenleving. We ontwerpen, bouwen en onderhouden duurzame infrastructuur voor een veilige, toegankelijke en comfortabele wereld, nu en in de toekomst. Duurzaam bouwen dus. Maar wat is duurzame bouw eigenlijk? Denk aan zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen en zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Daarom ontwikkelen we duurzaam beton en duurzaam asfalt. Duurzaam bouwen heeft ook betrekking op het verlengen van levensduur waardoor we sloop en nieuwbouw beperken, en het minimaliseren van afval en uitstoot. We zijn dan ook voortdurend bezig met circulaire oplossingen, emissiebeperking en klimaatadaptatie.

Een cruciale schakel in de energievoorziening van Brabant, 380 kV-hoogspanningsstation Tilburg

Bouwen met duurzame oplossingen

Wij geloven sterk in samenwerking, met opdrachtgevers, partners en binnen Strukton. Vaak zijn we initiatiefnemer of deelnemer om baanbrekende innovaties op het gebied van duurzaam bouwen te ontwikkelen.

Mooie voorbeelden zijn de ontwikkeling van circulaire viaducten, het verlengen van de levensduur van betonnen bruggen met de duurzame en innovatieve oplossing SUREbridge, circulaire producten die we met partners ontwikkelen zoals gevalideerde duurzame asfaltmengsels met 65% recycling voor alle deklagen en de ketensamenwerking van opdrachtgever tot leverancier waarbij we geodoek volledige recyclen en zo de keten sluiten van herbruikbare grondstoffen in energieprojecten.

Allemaal toepassingen van duurzaam beton, duurzaam asfalt en andere duurzame bouwmaterialen, die zich in de praktijk al hebben bewezen. Als duurzaam bouwbedrijf blijven we samen met onze ketenpartners duurzame bouwmaterialen en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Duurzaam onderweg bij de herinrichting van de N270 Deurne-Limburgse

Duurzame daden

Ons werk is niet alleen impactvol, het biedt ontzettend veel kansen voor verduurzaming. Binnen heel Strukton grijpen wij die kansen steeds vaker en steeds meer als een vanzelfsprekendheid. Met collega’s, met externe partners, met opdrachtgevers en met leveranciers. En gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Zo maken wij samen de wereld steeds een beetje duurzamer. En daarna gaan we gewoon door met duurzaam doen. Binnen Strukton verzamelden we inmiddels meer dan 100 duurzame daden. Nieuwsgierig? Check met welke duurzame daden wij bijdragen aan verschillende SDG’s!

Bekijk onze duurzame daden

FAQ

  • Wat is duurzaam bouwen?

    Bouwen heeft impact op de leefomgeving. Denk aan het effect van een nieuwe weg op de natuur, aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor asfalt, beton, staal, grondwerk, aan de CO2-uitstoot bij het produceren van cement en staal. Door de sector te verduurzamen, wordt de impact op de omgeving kleiner.

  • Hoe kunnen we de impact van bouwen verkleinen?

    Door samen te werken met overheden, onderwijs, kennisinstellingen en andere ketenpartners, kunnen we slimme oplossingen bedenken die de impact van bouwen verkleinen. Bijvoorbeeld door van oud beton nieuw beton te maken. Of door oude deklagen van asfalt te verwerken in nieuwe asfaltdeklagen. Of door bestaande bruggen te versterken, zodat ze niet gesloopt en herbouwd hoeven te worden.

  • Wordt duurzaam bouwen al in de praktijk toegepast?

    Vele duurzame oplossingen hebben zich in de praktijk al bewezen. Zo passen we veelvuldig circulair asfalt toe. Ook versterken we bestaande bruggen met composietpanelen en zetten we geluidschermen neer van duurzaam beton met Miscanthus – een gewas dat tijdens de groei veel CO2 opneemt.

Bekijk onze duurzame initiatieven

Artikel

Volledige recycling geotextiel sluit keten herbruikbare grondstoffen in energieprojecten

Lees meer
Lees meer over Volledige recycling geotextiel sluit keten herbruikbare grondstoffen in energieprojecten

Project

Herinrichting N270 Deurne – Limburgse Grens

Lees meer
Lees meer over Herinrichting N270 Deurne – Limburgse Grens

Artikel

Circulaire cirkel start met oogsten liggers

Lees meer
Lees meer over Circulaire cirkel start met oogsten liggers

Artikel

Wereldprimeur: Minder impact op het milieu door validatie van nieuwe asfaltmengsels

Lees meer
Lees meer over Wereldprimeur: Minder impact op het milieu door validatie van nieuwe asfaltmengsels

Project

SUREbridge Hardenberg

Lees meer
Lees meer over SUREbridge Hardenberg