Bekijk alle artikelen

Volledige recycling geotextiel sluit keten herbruikbare grondstoffen in energieprojecten

Duurzame primeur bij TenneT-project hoogspanningsverbinding Vierverlaten-Eemshaven

Een slimme duurzame oplossing bespaart 150 ton kunststof afval na de bouw van een nieuwe bovengrondse stroomsnelweg tussen Vierverlaten en Eemshaven. De inzet van de verschillende samenwerkende partijen heeft ervoor gezorgd dat het gebruikte geotextiel (500.000 m2 tijdelijke kunststof scheidingslaag onder werkterreinen en rijwegen) na het project een tweede leven krijgt. In januari van 2024 is het eerste doek volledig gerecycled tot PP korrels. TenneT heeft de duurzame ambitie bij de uitvoering van projecten om de totale hoeveelheid niet recyclebaar afval met 25% te verkleinen in 2025. Door de nieuwe duurzame ‘end of life’-oplossing waarbij geotextiel wordt gerecycled, krijgt geotextiel als laatste reststroom in TenneT-projecten nu ook een nieuwe bestemming.

De laatste gerecyclede reststroom

“Veel gebruikte bouwmaterialen recyclen we al”, zegt Servaes Huvenaars, TenneT-projectleider bij het verwijderen van de oude 220 kV-verbinding Vierverlaten-Eemshaven. “Dat het staal van de hoogspanningsmasten terug de hoogovens in gaat, is misschien niet verrassend. Afvalhout wordt gerecycled tot pellets voor kachels, grout wordt hergebruikt voor nieuw cement en betonpuin wordt bijgemengd bij nieuw beton. Geotextiel bleek de laatste reststroom zonder duurzame oplossing na het gebruik binnen TenneT-projecten. Door geotextiel te recyclen kan in potentie veel afval worden voorkomen. Hierop hebben we civiele aannemers uitgedaagd om met een oplossing te komen.”

Project overstijgende duurzame lessen

De vraag kwam op precies het juiste moment. Aannemerscombinatie Switch (Strukton, Mobilis en Oosterhof Holman) werkte aan het installeren van nieuwe hoogspanningsmasten in het project 380 kV-verbinding Vierverlaten-Eemshaven en meldde zich in combinatie met Solmax (voorheen Ten Cate Geosynthetics) als gespecialiseerd kunststofproducent. Edwin Veldman, projectmanager Switch: “In de samenwerking met TenneT was vanaf het begin veel aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen op projectniveau, maar juist om duurzame lessen mee te nemen naar toekomstige projecten. We keken naar hergebruik van tijdelijk toegepaste materialen. Zand en betonplaten kwamen direct aan bod. Wat overbleef was de grote hoeveelheid geotextiel.”

Dit is in het project gebruikt als scheidingslaag onder de betonplaten van tijdelijke toegangswegen op graslanden, juist om de milieu-impact te beperken. Zonder de innovatieve aanpak met dit geotextiel zouden 50% meer zand- en transportbewegingen noodzakelijk zijn. Het geotextiel geeft extra stevigheid waardoor minder zand nodig is onder de betonplaten van de tijdelijke rijwegen waar het bouwverkeer over rijdt. Deze toepassing beperkte de ecologische voetafdruk en de overlast voor de omgeving. Veldman vervolgt: “Vanuit de overtuiging dat we na het project meer konden met het geotextiel dan verbranden of storten, hebben we de producent Solmax gevraagd om samen te werken aan het volledig recyclen.”

Dit artikel gaat verder onder de foto’s.

Samen naar de beste oplossing

Vóór dit project onderzocht Solmax al recyclingoplossingen voor geotextiel. De samenwerking tussen Solmax, Switch en TenneT versnelde het innovatieproces. Solmax zocht voldoende aanvoer van materiaal en zo was de samenwerking snel gemaakt. Een van de belangrijkste uitdagingen was de aanzienlijke hoeveelheid grond in het geotextiel, door de toepassing in een bouwproject. Voor een hoogwaardig gerecycled materiaal moet de grond zorgvuldig verwijderd worden. TenneT ondersteunde Switch en Solmax in hun zoektocht naar een oplossing. Switch onderzocht methoden om het geotextiel met minimale zandinhoud te verwijderen van het project, terwijl Solmax een verwerkingsmethode ontwikkelde. Na talrijke proefprojecten en voortdurende verfijningen is een effectief recyclingproces vastgesteld. Het uiteindelijke doel is om geotextiel volledig te kunnen recyclen tot nieuw geotextiel. In januari is het eerste doek volledig gerecycled tot PP korrels die door Solmax hergebruikt kunnen worden.

De kracht van samenwerking

Dit succesverhaal benadrukt de cruciale rol van samenwerking in duurzaamheidsinspanningen. Verschillende partijen, elk met hun unieke expertise, innoveren samen tot nieuwe oplossingen voor milieuproblemen. Huvenaars (TenneT): “Dat we nu het geotextiel van 380 kV-verbinding Vierverlaten-Eemshaven voor het eerst recyclen, is mede te danken aan de inzet van de samenwerkende partijen. Dat lukt alleen als er veel onderling vertrouwen is. We hebben nu aangetoond dat het geotextiel van TenneT-projecten gerecycled kan worden, dus er is geen reden om dit niet meer te doen.” Gijs Groen Sustainability Manager EMEA (Solmax): “Door samen openlijk te spreken over de uitdagingen en risico’s ontstond er een vertrouwen dat zorgt voor duurzame vooruitgang. Ik verwacht dat deze samenwerking de komende tijd tot meer duurzame oplossingen zou kunnen leiden.” Veldman (Switch): “Samen met TenneT hebben we het lef, de tijd en het geduld gehad om door diverse proeven het recyclingproces te professionaliseren. Ik ben trots op het resultaat en hoop dat we hiermee een weg zijn ingeslagen, die wordt gevolgd door vele anderen. Elk stukje door de mens gemaakt materiaal put onze aarde uit, dus hergebruiken is het duurzaamste wat je maar kan doen voor de toekomst.”

Samen duurzaam onderweg

Logo Strukton duurzaam onderwegBij Strukton ontwerpen, bouwen en onderhouden we duurzame infrastructuur voor een veilige, toegankelijke en comfortabele wereld, nu en in de toekomst. Daarbij zorgen wij goed voor onze mensen. Wij streven naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve manier van werken en produceren. En willen leidend zijn in onze sector, waarbij we onze stakeholders inspireren om samen te werken aan het behalen van onze duurzaamheidsambities.

 

Lees nog meer van onze verhalen

Artikel

Impact maken = samenwerken

Lees meer
Lees meer over Impact maken = samenwerken

Artikel

Sneak preview bouw hoogspanningsstation Tilburg

Lees meer
Lees meer over Sneak preview bouw hoogspanningsstation Tilburg

Artikel

Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten

Lees meer
Lees meer over Aanleg hoogspanningsverbinding Eemshaven – Vierverlaten