Bekijk alle projecten

Herinrichting N270 Deurne – Limburgse Grens

Strukton krijgt zo veel mogelijk ruimte om haar expertise te geven in het plan van aanpak

Betere verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg. Met dat doel werken provincie Noord-Brabant, gemeente Deurne en Strukton aan de herinrichting van de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens. Provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om dit project als een Best-Value project op de markt te zetten om hiermee de opdrachtnemer, Strukton in dit geval, zo veel mogelijk ruimte voor haar expertise te geven in het plan van aanpak.

Werkzaamheden

De herinrichting bestaat uit de aanleg van parallelwegen en het aansluiten van erfaansluitingen op deze parallelwegen. Op die manier hoeft het verkeer niet meer direct de N270 op te draaien, wat de verkeersveiligheid vergroot. Er worden nieuwe kruispunten met verkeerslichten gerealiseerd om veilig de N270 op en af te rijden. Daarnaast wordt de geluidsoverlast voor omwonenden verminderd door het plaatsen van geluidsschermen. Ook brengen we nieuwe fietspaden aan. Daarbij is er aandacht voor landschappelijke inpassing door onder andere de verbetering van de ecologische verbindingen.

Minder hinder

Naast de technische uitvoering is er in dit project veel aandacht voor de omgeving. Overlast voorkomen we zo veel mogelijk door een gefaseerde uitvoering en door omwonenden, weggebruikers en andere stakeholders actief te informeren en betrekken bij het project. De werkzaamheden zijn te volgen via de Pylon app. In de omgeving worden ook bewonersbrieven verspreid en informatieavonden georganiseerd.

Duurzaam bouwen

De infrastructuur van de toekomst gaat naast bereikbaarheid en mobiliteit ook over duurzaam bouwen. In de herinrichting van de N270 Deurne-Limburgse grens past Strukton gerecycled asfalt toe, bij transport worden hernieuwbare brandstoffen gebruikt en Strukton voert werkzaamheden uit met emissieloos en emissie-arm materieel, voornamelijk door elektrische voertuigen in te zetten. Ook is er in het project aandacht voor ecologie met onder andere de plaatsing van vleermuisschermen en faunapassages.

Met het gerecycled asfalt, het gebruik van emissieloos en emissie-arm materieel en hernieuwbare brandstoffen dragen wij bij aan SDG 12 – verantwoorde consumptie en productie. Met de aandacht voor ecologie en het plaatsen van vleermuisschermen dragen wij bij aan SDG 15 – leven op het land.

 

Herinrichting N270 Deurne-Limburgse grens - samen duurzaam onderweg, bekijk de video

Werken aan de N270 met aandacht voor omgeving en natuur, bekijk de video

Zo bouwden we een compleet nieuwe kruising in één weekend

Herinrichting N270 voor betere veiligheid en leefbaarheid met aandacht voor duurzaamheid

Planning

In de week van 21 augustus zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van de parallelwegen en het geluidscherm. Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. In 2023 wordt als eerst de zuidkant van de N270 aangepakt. In 2024 volgt de noordzijde. We verwachten eind juni 2024 de weg weer te heropenen. In het najaar van 2024 zullen we dan nog de bomen herplanten.

Het werk aan de N270 tussen Deurne en de Limburgse grens was al in uitvoering, maar lag vanwege de problematiek rondom stikstof stil. Begin mei 2023 besloten Gedeputeerde Staten dit project weer op te starten en verder uit te voeren. Het project lag stil vanwege de veranderde regels voor Wnb-vergunningen op gebied van natuurbescherming en stikstof. Kort samengevat: een project kan alleen maar uitgevoerd worden als het niet leidt tot neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. In dit geval in de Deurnsche– en Mariapeel. Dit geldt zowel tijdens de aanleg als tijdens het gebruik van de weg. Deze eis kwam pas nadat Strukton al enkele maanden met de werkzaamheden bezig was.

In opdracht van de provincie heeft Strukton onderzocht welke maatregelen nodig zijn om geen neerslag van stikstof te hebben op de Deurnsche– en Mariapeel. Door meer elektrische machines en schonere fossiele machines in te zetten, door een andere fasering van de werkzaamheden en doordat stikstofruimte binnen het project benut kon worden is het gelukt om bij de aanleg geen neerslag van stikstof te hebben. Bij dit project was al duidelijk dat er door de reconstructie geen toename van verkeer zou zijn. Daarom is er ook geen extra stikstofneerslag door het gebruik van de weg. De pauzering van het project en de aangepaste fasering van de werkzaamheden leiden tot een uitloop van de planning van 6 maanden. We verwachten eind juni 2024 de weg weer te heropenen.

 

Meer lezen?

Informatie over dit project is ook te vinden op de site van provincie Noord-Brabant, via N270 Deurne – Limburgse grens – Provincie Noord-Brabant

Nog niet uitgelezen?

Project

Onderdoorgang A2/N2: betere bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest

Lees meer
Lees meer over Onderdoorgang A2/N2: betere bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest

Project

Het sluitstuk van snelfietsroute F35 in Enschede

Lees meer
Lees meer over Het sluitstuk van snelfietsroute F35 in Enschede
Al onze projecten