Bekijk alle projecten

Strukton verbindt natuurgebieden door plaatsen ecoduct

Samenwerken en verbinden, niet alleen van mensen en wegen maar ook het verbinden van natuur. Strukton Wegen & Beton is samen met provincie Utrecht gestart met de bouw van een nieuw ecoduct ten zuiden van Maarsbergen en de herinrichting van een gedeelte van de N226.

Het nieuwe ecoduct verbindt verschillende natuurgebieden en wordt zo gebouwd dat het opgaat in de omgeving. Beton wordt zoveel als mogelijk verborgen in de natuur en er worden onder andere hergebruikte metselstenen ingezet die weer in lijn zijn met het nabijgelegen kasteel Maarsbergen. De provinciale weg wordt verdiept en het ecoduct komt circa 5 meter boven het maaiveld uit. Naast een vleermuiskelder in het ecoduct worden er ook 3 faunatunnels op verschillende locaties onder de N226 tussen de A12 en Leersum gecreëerd.

Dronebeeld ecoduct N226 Maarsbergen. Foto gemaakt door Johan Bertels.

Een ecoduct met duurzame oplossingen

Tijdens de ontwerpfase en met de bouw van het ecoduct wordt ingezet op duurzame materialen en oplossingen die onder andere de uitstoot van CO2 reduceren en bijdragen aan het milieu. Denk aan aangepaste randliggers, een emissieloze bouwkeet, HVO100 brandstof en geopolymeerbeton.

Duurzaam ontwerp zorgt voor reductie

Met het optimaliseren van de randliggers in het ontwerp hoeft het ecoduct minder verdiept in de grond aangebracht te worden en is de tunnelbak verkleind. Hierdoor ontstaat er een reductie van circa 35% van de totale hoeveelheid beton en 246 ton wapeningsstaal ten opzichte van het referentieontwerp.

Hergebruik van materialen

Wij vinden het belangrijk om materialen te hergebruiken waar dat kan. Zo wordt een duikerelement ingezet om een vleermuiskelder van te maken, worden bepaalde metselstenen gerecycled en worden industrieplaten hergebruikt na het project.

Verlagen van het CO2 profiel

Naast het werken vanuit een emissieloze bouwkeet, voorzien van zonnepanelen, wordt er ook ingezet op schonere alternatieven voor bijvoorbeeld brandstof. Door het gebruiken van HVO100, een milieuvriendelijkere vervanger voor diesel, is er 50% tot 90% minder CO2 uitstoot in vergelijking met klassieke brandstof.

Geopolymeerbeton

Bij de bouw van het ecoduct wordt de toerit voorzien van een nieuwe betonsoort, namelijk geopolymeerbeton. Dit beton bevat minder cement waardoor het CO2 profiel met circa 50% tot 80% wordt verlaagd.

Met de keuzes die gemaakt zijn in dit project dragen we bij aan verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s).

Sustainable Development Goals - nummer 9 industrie, innovatie en infrastructuur Sustainable Development Goals - nummer 12 verantwoorde consumptie en productie Sustainable Development Goals - nummer 15 leven op het land

Dronebeeld ecoduct N226 Maarsbergen. Foto gemaakt door Johan Bertels.

Meer ruimte voor planten en dieren

In Nederland worden steeds vaker natuurgebieden doorkruist door infrastructuur. Daardoor kunnen dieren zich niet goed verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Als natuurgebieden te klein zijn en geïsoleerd, nemen de overlevingskansen af en ook de biodiversiteit. Daarom worden er ecoducten, faunatunnels en faunapassages aangelegd als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland waar het nieuwe ecoduct over de N226 ook onderdeel van is.

Alle provincies in Nederland werken samen aan Natuurnetwerk Nederland, het netwerk dat de verschillende (nieuwe) natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt. Hierdoor is er meer ruimte voor planten en dieren en kunnen ze zich ook makkelijker en veiliger verspreiden door het land.

Planning: wat gaan we wanneer uitvoeren?

In april 2024 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Er is een tijdelijke weg aangelegd voor het verkeer en het werkterrein wordt ingericht. Hierdoor is er voor het verkeer weinig hinder en kan de N226 gebruikt blijven worden.

Vanaf 14 mei 2024 startten de werkzaamheden aan het ecoduct. Zo wordt in juni een proefstort van geopolymeerbeton gedaan en regulier beton gestort. Het metselwerk van de hergebruikte bakstenen voeren we in september uit. De verwachting is dat de weg onder het ecoduct in december 2024 weer toegankelijk is voor verkeer. Waarna de terpen en beplanting aangebracht worden op het ecoduct. De verwachting is dat dit in maart 2025 afgerond is.

Meer lezen?

Informatie over dit project is ook te vinden op de site van provincie Utrecht en de werkzaamheden zijn te volgen via de Bouwapp.