Bekijk alle artikelen

Maatwerk in mastfundaties 380kV hoogspanningsverbinding

Aannemerscombinatie SWITCH, een samenwerking tussen Mobilis en Strukton, bouwt voor TenneT een 380kV hoogspanningsverbinding. Deze verbinding maakt onderdeel uit van het ZWW380kV-project; een hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland.

In totaal realiseert SWITCH 52 mastlocaties over een lengte van 22 kilometer. Het tracé kent verschillende uitdagingen waardoor maatwerk nodig is om sommige mastfundaties te bouwen. Eén van de ‘speciaaltjes’ in het project is mastlocatie 1051 ten zuiden van Kapelle. Deze mastlocatie bevindt zich midden in een fruitboomgaard, maar bovendien vlak bij een waardevolle zoetwaterbel én dicht bij een grote watertransportleiding. De standaard bouwmethode bleek hier niet toereikend om de raakvlakken met de omgeving veilig te stellen. Daarom is een bouwkuip toegepast om de bouwactiviteiten te isoleren van de omgeving.

Eerst zijn vanaf maaiveld de fundex funderingspalen de bodem ingebracht. Vervolgens is voorzichtig de stalen bouwkuip ingetrild. De volgende stap betrof het ‘nat ontgraven’ van alle grond uit de bouwkuip. Daarbij blijft het grondwater achter, waardoor een bassin ontstaat met daarin de rechtopstaande funderingspalen. Duikers van DCN hebben vervolgens onder water de palen en damwanden schoongemaakt en voorbereid op de betonstort. En tot slot is in één continue stroom het onderwaterbeton gestort.

Na het uitharden van het onderwaterbeton ontstaat een waterdichte ‘kuip’. Deze wordt leeggepompt, waarna het reguliere bouwproces van de betonpoer kan starten. Dat behelst het snellen van de paalkoppen, het vlechten van de wapening, het zetten van de kist en het storten van de uiteindelijke poer. De stalen bouwkuip wordt na afloop weer verwijderd.

Het gebruiken van een stalen bouwkuip is een complexe en intensieve stap in het bouwproces. In het volledige ZWW380kV-tracé zullen we deze techniek nog een aantal keer toepassen.

Foto’s: Chris Pennarts / TenneT

Meer weten?

Wil je nog meer weten over hoe Strukton Civiel en Mobilis werken aan de enorme funderingsconstructies voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen in opdracht van TenneT?

Lees dan snel verder