Infrastructuur beheren met satellietdata

Voor beheer en onderhoud van infrastructuur is actuele informatie heel belangrijk. Satelliet deformatiemetingen zorgen voor een frequente stroom gegevens.

Voor beheer en onderhoud van infrastructuur is actuele informatie heel belangrijk. Satelliet deformatiemetingen zorgen voor een frequente stroom gegevens. Hierop passen wij intelligente dataverwerking en trendanalyse toe, die wij omzetten in praktijkgerichte adviezen voor effectief onderhoud. Het resultaat is dat wegen beter beschikbaar zijn en kosten afnemen. Belangrijke voordelen dus!

Dankzij de frequente satellietdata zijn eventuele verzakkingen, verplaatsingen en vervormingen in een vroeg stadium bekend. Tijdig herstel tijdens gepland onderhoud is daardoor mogelijk. Strukton Civiel werkt met de partners Airbus (data) en Sensar (data processing) samen om deze informatie te verzamelen en te verwerken. De kracht van Strukton is het analyseren van de data en die vertalen in praktijkgerichte toepassingen.

Satelliet deformatiemetingen, Botlek

Satellietdata voor de A15

Deformatiemetingen met de satelliet zijn veiliger, slimmer en duurzamer. Dat waren belangrijke redenen voor Consortium A-Lanes A15 (onder meer Strukton) om deze methode als proef in te zetten op het traject Maasvlakte-Vaanplein. Het gaat om 37 km snelweg en circa 140 kunstwerken die de combinatie voor 20 jaar in beheer en onderhoud heeft. Het projectteam is zeer enthousiast over de resultaten.

 

Voordelen van satelliet deformatiemetingen

  • Veiliger! Geen wegafsluitingen, geen mensen werkzaam op de weg, geen nachtwerk
  • Slimmer! Frequentere en nauwkeurigere informatie, resulterend in betere beschikbaarheid van wegen
  • Duurzamer! Betere infrastructuur, langere levensduur, op tijd herstellen van schade en daardoor lagere onderhoudskosten.

Serviceniveaus variëren van statusweergave tot analyse en voorspellingen voor onderhoud en beschikbaarheid. Dit eventueel aangevuld met toegespitste onderhoudsadviezen en offertes voor uitvoering.

 

Satelliet deformatiemetingen zijn zeer geschikt voor

  • Drukke routes waarvoor beschikbaarheid nog belangrijker is
  • Moeilijk toegankelijke gebieden
  • Grote trajecten met veel civiele kunstwerken
  • Gebieden met zettingsgevoelige ondergrond

Klanten als Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeentes en waterschappen kunnen de juiste strategische beslissingen nemen voor beheer en onderhoud. Dánkzij de innovatieve satelliet deformatiemetingen van Strukton Civiel.

Nog niet uitgelezen?