Bekijk alle artikelen

Samenwerking aan A2/N2 Eindhoven gaat realisatiefase in

Gemeente Eindhoven en Strukton Civiel vervolgen hun samenwerking in de aanleg van de derde fase van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Op donderdag 2 december is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor dit vervolg.

De realisatie van dit project, die bestaat uit een onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2, volgt op een intensieve en succesvolle start van de samenwerking als bouwteam.

Uitgevoerde werkzaamheden voorgaande fase
De bouwteamfase liep vanaf november 2020 tot medio november van dit jaar. In deze periode is de volledige ontwerpfase doorlopen en zijn alle vergunning verkregen. Daarbij zijn alle stakeholdereisen opgehaald en verwerkt in het ontwerp. Een belangrijke stakeholder is Rijkswaterstaat; nauw betrokken bij het project als beheerder van de snelweg A2. Het bouwteam van de gemeente Eindhoven en Strukton Civiel heeft met Rijkswaterstaat overeenstemming gekregen op de SLOT-aanvragen voor de tijdsvensters waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Tenslotte zijn tijdens de bouwteamfase ook alle conditionerende werkzaamheden op de werkterreinen uitgevoerd.

Onderdoorgang A2/N2
In Eindhoven Noordwest wordt flink aan de weg gewerkt voor betere doorstroming en bereikbaarheid van onder andere Brainport Eindhoven en Eindhoven Airport. Deze derde fase van de wegenstructuur bestaat uit een onderdoorgang van een nieuw aan te leggen weg onder de A2/N2. Deze tunnel voor gemotoriseerd verkeer sluiten we aan op de bestaande rotonde op bedrijventerrein GDC Acht. Zo ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten naar de A58 in Best en is GDC Acht minder afhankelijk van alleen de A2/N2. De realisatiewerkzaamheden voor de onderdoorgang starten in januari 2022 en zijn uiterlijk in 2023 klaar. In de zomer van 2022 wordt de A2/N2 tijdelijk deels afgesloten voor de bouw van de onderdoorgang. Door slim te faseren blijft verkeer in twee richtingen over de rijksweg altijd mogelijk. Het technische hoogtepunt van het project vindt plaats in augustus 2022 wanneer de vooraf gebouwde tunneldelen op hun plaats worden gebracht door ze op de definitieve positie in te rijden.

Meer weten over onderdoorgang A2/N2 in Eindhoven?

Lees en bekijk meer over dit project, inclusief een video over de samenwerking

Kijk snel verder