Bekijk alle artikelen

Onthulling bouwbord N270 Deurne - Limburgse grens

Maandag 23 mei onthulden gedeputeerde Suzanne Otters – Bruijnen (provincie Noord-Brabant), Helm Verhees (demissionair wethouder Deurne) en Ton van Oosterhout (directeur Strukton Wegen & Beton) het bouwbord voor de reconstructie aan de N270 Deurne – Limburgse grens.

In opdracht van en in samenwerking met provincie Noord-Brabant en gemeente Deurne voert Strukton Wegen & Beton de komende twee jaar (2022/2023) de reconstructie van de N270 uit tussen Deurne en de Limburgse grens om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg te verbeteren.

Maatregelen
Naast het onderhoud aan de weg zullen er ook maatregelen getroffen worden om de weg veiliger te maken voor zowel auto’s als fietsers.

  • Het maken van 3 kruispunten ter hoogte van de Oude Graaf/Riet en Nachtegaalweg en een bij de Limburgse grens. De kruispunten worden voorzien van verkeerslichten.
  • Het veiliger maken van de weg door alle erfaansluitingen te verwijderen en parallelwegen aan te leggen.
  • Het verbeteren van de fietsvoorzieningen.
  • Het uitvoeren van onderhoud van de hoofdrijbaan van de N270.
  • Het versterken van landschappelijke inpassing.Het vernieuwen van openbare verlichting en bewegwijzering.

En door het gebruik van stil asfalt, het plaatsen van geluidsschermen en het saneren van het geluid bij enkele woningen is er veel aandacht voor leefbaarheid.

Planning
Provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om dit project als een Best-Value project in de markt te zetten om hiermee de opdrachtnemer, Strukton Wegen & Beton, zo veel mogelijk ruimte voor haar expertise te geven in het plan van aanpak. In 2022 werkt Strukton Wgen & Beton het ontwerp in meer detail uit en stemmen we het project af met de omgeving. Donderdag 19 mei organiseerden we een informatieavond voor omwonenden, weggebruikers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. De uitvoering van de reconstructie start begin 2023.

Meer informatie?
Informatie over dit project is te vinden op https://struktonwegenenbeton.nl/project/2022/04/reconstructie-n270-deurne-limburgse-grens/ of www.brabant.nl/N270deurne-limburgsegrens