Bekijk alle artikelen

Rijkswaterstaat kiest Strukton als samenwerkingspartner voor onderhoud Rijkswegen Zuid-Oost Nederland

Rijkswaterstaat heeft het Basisonderhoudscontract Zuid Nederland perceel Zuid-Oost definitief gegund aan Strukton Wegen & Beton. Het aangenomen perceel van het onderhoudscontract van Rijkswaterstaat betreft onder andere de snelwegen A73, A67, A2 en A79.

Kennisdeling in nieuwe contractvorm

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaat als eerste regio aan de slag met het nieuwe basisonderhoudscontract (BOC) voor het vaste, meerjarige onderhoud aan snelwegen. Strukton werkt de komende 5 jaar als een van de eerste opdrachtpartners binnen dit contract, dat het oude prestatiecontract vervangt. Met het basisonderhoudscontract gaat Rijkswaterstaat meer gebruik maken van de kennis van de opdrachtpartners, waaronder Strukton. Kwaliteit en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren in deze vernieuwde aanpak. In de aanbesteding scoorde Strukton tienen op de onderwerpen samenwerkingsklimaat en het bieden van inzicht aan Rijkswaterstaat in uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden.

Langdurige samenwerkingsrelatie

Rijkswaterstaat is voor Strukton al een belangrijke opdrachtgever en dit contract maakt het mogelijk om de samenwerking verder te intensiveren. De specialistische kennis en ervaring in het werken aan rijkswegen, incidentmanagement, verhardingsonderhoud, onderhoud aan installaties en verkeersmanagement van Strukton zijn belangrijke onderdelen in dit contract. Projectmanager Maarten Nijhoff over de gunning: “Dit onderhoudscontract voor Rijkswaterstaat past bij de wens van Strukton om langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan. In perceel Zuid-Oost hebben we eerder als Strukton en Rijkswaterstaat tussen 2016 en 2020 succesvol samengewerkt aan het Variabel onderhoud (VOC1.1). Ik zie ook persoonlijk uit naar deze nieuwe samenwerking van ons team met het team van Rijkswaterstaat. We starten met een transitiefase en op 1 december 2023 nemen wij het onderhoud van de zittende aannemer over.”

Dit onderhoudscontract voor Rijkswaterstaat past bij de wens van Strukton om langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan

Werkzaamheden

In het eerste jaar van het onderhoudscontract worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract gerealiseerd, zoals het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de goten. Dit wordt na één onderhoudsjaar samen geanalyseerd en geoptimaliseerd. Naast het regulier onderhoud worden binnen dit contract ook schades en calamiteiten op het hoofdwegennet hersteld.

Meer samenwerkingen tussen Strukton Civiel en Rijkswaterstaat

Project

Onderdoorgang A2/N2: betere bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest

Lees meer
Lees meer over Onderdoorgang A2/N2: betere bereikbaarheid in Eindhoven Noordwest
Onze verhalen