Bekijk alle artikelen

Strukton verlengt certificering Erkend Restauratie Bouwbedrijf

Woensdag 28 juni 2023 heeft Strukton Wegen & Beton zich na een externe audit door de Kiwa opnieuw voor een jaar gecertificeerd als ‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf’. Sinds 2014 is Strukton gecertificeerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL ERB 3000 met de bijbehorende uitvoeringsrichtlijn URL 4003 ‘Historisch metselwerk’.

Historische waarde behouden

Strukton zet dit vakspecialisme regelmatig in bij projecten met een historische waarde, zoals binnenstedelijke kademuren, sluizen en gemalen. Het certificaat is ondergebracht bij de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De ERM deelt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten. De ERM stelt hiervoor richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar. Ook verzorgt zij samen met andere instanties voor opleidingen en trainingen om de kennis rondom restauratiewerken te behouden. Ook vanuit Strukton maken we jaarlijks gebruik van deze kennisverbreding.

Restauratiewerken

Onderdeel van de audit was een bezoek aan het project Oosthavenkade in Vlaardingen waar onder andere is gekeken naar het herstel van voegwerk aan een basaltmuur. Het specialistische restauratiewerk past Strukton verder o.a. toe bij herstel en restauratie van metsel- en voegwerk, beton en natuursteen. Een aantal voorbeelden van projecten waarin Strukton het specialistische restauratiewerk de afgelopen jaren heeft uitgevoerd zijn:

  • Herstel kademuur Vingerling en Wilhelminabrug Middelharnis – o.a vervangen kademuur met hergebruik basalt / renoveren sluiswanden metselwerk, natuursteen dekzerken en vervangen Wilhelminabrug met herstel historische details
  • Herstel kademuur Maarland Noordzijde Brielle – versterken historische kademuur met maximaal behoud van de oorspronkelijke constructie, hergebruik basalt en vervangen steiger
  • Herstelwerkzaamheden Bovensluis Steenbergen – o.a. scheurreparaties en voegwerk metselwerk/ vervangen houten sluisdeuren / schilderen hekwerk
  • Renovatie kademuur Oost- en Westhavenkade Vlaardingen – herstel voegwerk  en scheurherstel basaltmuur (deels onderwater m.b.v. habitat), herleggen/ vervangen natuursteen dekzerken.

Project

Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Lees meer
Lees meer over Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis