Bekijk alle projecten

Aanpassing waterzuivering Cosun Beet Company

In opdracht van Trevi passen we voor Cosun Beet Company de bestaande waterzuivering op hun locatie in Dinteloord aan, zodat deze een grotere capaciteit heeft voor de toekomst. We combineren hier onze specialismen in industriebouw en betonbouw voor een optimale oplossing voor deze opdrachtgever.

Voorbereid op de toekomst. Het bestaande bekken van de waterzuivering was onderverdeeld in zes verschillende zones. Na sloop- en graafwerkzaamheden is een ‘leeg’ bekken gecreëerd. Strukton voert vervolgens betonwerken uit om in het nieuwe bekken twee nieuwe zones te maken: een buitenste ring en daarbinnen een centrale zone.

Werkzaamheden

De civiele werkzaamheden bestaan uit aanbrengen van heipalen, vloeren, wanden, uitvoeren van betonreparaties en het instorten van HDPE-leidingen. In totaal zijn 162 heipalen aangebracht. De betonnen vloer wordt waterdicht en chemisch bestand gerealiseerd. In de waterdichte vloer worden twee pompputten geïntegreerd.

Voor de nieuwe indeling van het waterbekken brengen we in het werk gestorte, waterdichte wanden aan. Waar bestaande leidingen zijn verwijderd, voeren we herstellende betonwerken uit om de wanden waterdicht af te werken. Waar nieuwe leidingen worden aangelegd, worden die mee ingegoten bij het storten van de wanden.

Innovatieve en duurzame opdrachtgever

Cosun Beet Company is een internationale organisatie, die suikerbieten verwerkt. Samen met zo’n 9.000 suikerbietentelers werkt Cosun Beet Company aan plantaardige oplossingen voor een duurzame toekomst. De suikerbiet is een bron voor innovatieve oplossingen. Deze wordt volledig gebruikt. Niet alleen voor voeding, maar ook voor diervoeding, eiwit uit bietenblad, biobased producten en groene energie. Het bedrijf draagt bij aan een circulaire economie en kent geen afval; alle onderdelen van de suikerbiet worden optimaal benut. Zo levert Cosun Beet Company oplossingen die nodig zijn voor de huidige maatschappelijke uitdagingen en een duurzame toekomst.

Meer lezen?

Project

Drinkwatertransportleiding kop van Noord-Holland

Lees meer
Lees meer over Drinkwatertransportleiding kop van Noord-Holland
Al onze projecten