Bekijk alle projecten

Raamcontract voor drinkwatertransportleidingen

Drinkwaterbedrijf Vitens moet de komende jaren flink investeren in de infrastructuur. De huidige werkwijze waarbij er per project een aanbesteding wordt uitgezet, sluit onvoldoende aan bij de groei die wordt voorzien en legt grote druk op de interne projectorganisatie van Vitens en marktpartijen.

Vitens heeft hiervoor een raamovereenkomst transportleidingen gesloten met vier partijen voor de komende acht jaar. Met de raamovereenkomst maakt Vitens zo goed mogelijk gebruik van de expertise en capaciteit van zowel de markt als Vitens zelf. Hierdoor starten projecten sneller, bouwen we gezamenlijke kennis op en is de samenwerking efficiënter.

Strukton Wegen & Beton is één van de vier geselecteerde aannemers voor de aanleg van watertransportleidingen in het raamcontract voor 8 jaar. Binnen het raamcontract draagt Strukton Wegen & Beton bij aan de toekomstige drinkwatervoorziening door Vitens. Het drinkwaterbedrijf verdeelt de projectportefeuille tussen de vier geselecteerde aannemers, waarna deze als bouwteamprojecten gerealiseerd worden.

Het eerste project waar Strukton voor Vitens binnen het raamcontract aan werkt is de aanleg van een nieuwe transportleiding voor drinkwater van de Gelderse zuivering Fikkersdries in Driel naar Hoekelum. Dit is onderdeel van het grotere project Fikkersdries. Om nu en in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren aan huishoudens en bedrijven in de regio bouwt Vitens een nieuwe productielocatie voor drinkwater bij Fikkersdries. Ook onderzoekt Vitens of de huidige grondwaterwinning bij Fikkersdries kan worden uitgebreid.

Tot 2035 stijgt de vraag naar drinkwater in de provincie Gelderland met méér dan 6 miljoen kuub. Dit is het jaarlijkse verbruik van ongeveer 55.000 huishoudens. De stijging komt onder meer door het bouwen van meer woningen en de groei van bedrijven. Maar ook door de klimaatverandering, met langere periodes van hitte, en droogte.

Verdeling van drinkwater

Vitens legt in 2024 een nieuwe leiding aan om het drinkwater beter te kunnen verdelen in de provincie Gelderland. Hierdoor verbetert het netwerk van drinkwaterleidingen. De nieuwe waterleiding maakt het mogelijk om het drinkwater beter om te leiden of te verdelen bij storingen, droogte en plaatselijk watertekort. De nieuwe leiding is ruim 22 kilometer lang en loopt van de zuivering Fikkersdries naar het drinkwaterreservoir Hoekelum (bij Ede). Hierover zijn Vitens en Strukon in gesprek met de betrokken grondeigenaren, gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer, provincie Gelderland en overige stakeholders. De aanleg van de waterleiding start in 2024.

Meer informatie over het totale project Fikkersdries staat op de website van Vitens.

Welke projecten Strukton Wegen & Beton de komende tijd verder gaat realiseren binnen het raamcontract van Vitens wordt nog nader bepaald.

Ervaren partner in leidingbouw

Strukton maakt met haar specialisme in leidingbouw al jarenlang met ‘onzichtbare’ infra zichtbaar het verschil. Meer dan vijftig jaar kennis en ervaring hebben wij opgebouwd in deze tak van sport, die zich vertaalt in zorgvuldige werkvoorbereiding, vakkundige engineering en strakke regie. Dat is nodig om de projecten onder vaak complexe omstandigheden in één keer goed uit te voeren, met hoge kwaliteit. Leidingwerk omvat meer dan het werk onder de grond. Als samenwerkingspartner leggen wij ook verbinding met onze klanten en partners om ondergrondse en bovengrondse infra op de vraag en op elkaar af te stemmen. Omgevingsmanagement is hiervan een integraal onderdeel, om rekening te houden met lokale omstandigheden en om hinder bij werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Wat maak jij morgen?

Vacature omgevingsmanager

Wil jij het zichtbare verschil maken als omgevingsmanager in een dergelijk project?

Lees meer
Lees meer over Vacature omgevingsmanager

Meer lezen over ons specialisme in leidingbouw?

Pagina

Leidingbouw

Lees meer
Lees meer over Leidingbouw