Waterbouw

Het water de baas met vakmanschap en innovatie. Van waterbouwkundige en kust- en oeverwerken tot waterzuivering en afzinktechnieken.

De effecten van klimaatverandering zullen ook onze agenda in toenemende mate bepalen. Als waterbouwkundig specialist zetten we ons vakmanschap, moderne technologieën en slimme innovaties in om het water de baas te zijn en te blijven. Denk aan ontwerp, bouw, beheer en onderhoud van kust- en oeverwerken langs primaire en secundaire waterkeringen. Met civiele, elektrotechnische en werktuigbouwkundige oplossingen geven we antwoord op waterbouwkundige vraagstukken.

 

Afzinkprestaties

Zo waren we middels onze toenmalige partner Strukton Immersion Projects, dat nu zelfstandig verder gaat als Immontec, verantwoordelijk voor het opdrijven, transporteren en afzinken van twee enorme caissons voor de Çanakkale Bridge. Ze zijn de fundering van de pylonen voor deze hangbrug over de Dardanellen in Noordwest-Turkije. De caissons zijn op slechts tien millimeter van het doel op de bodem terechtgekomen, ruim binnen de maximale tolerantie van twintig centimeter. Een geweldige prestatie!

 

Quote icon Het water de baas met vakmanschap en innovatie, in lijn met de ambitie van de klant Quote icon

Samenwerkingspartner

Waterbouw verbindt. Letterlijk natuurlijk als we bruggen en tunnels bouwen. Maar ook in de samenwerkingen die we aangaan met onze klanten en partners.

Ten zuidwesten van Kampen komt een nieuw dorp: Reeve, gelegen aan het Reevediep. Van de 1.300 geplande woningen zijn er een aantal inmiddels gebouwd. De bewoners krijgen met hun boten toegang tot de omliggende wateren en het IJsselmeer door middel van een schutsluis in de dijk en daarboven een beweegbare brug voor fietsers en voetgangers.

Een ander voorbeeld is de bouw van het nieuwe gemaal en het ombouwen van een monumentale keersluis tot een schutsluis bij het Groningse Zoutkamp. De bouwlocatie grenst aan de monumentale Hunsingosluis, de drukbereden N388 langs de oude zeedijk en het water van het Hunsingokanaal.

 

Aandacht voor historische waarde

De kademuren van de Havenkom in Middelharnis voldeden niet meer. Als Erkend Restauratiebedrijf brachten we in bouwteam onze vakkennis in om de bestaande constructie maximaal te behouden door per sectie een andere aanpak te kiezen. Met trillingsvrije en andere aangepaste bouwmethoden voorkwamen we schade aan de historische panden rondom de kademuur.

Voor elk project stemmen we ontwerp, uitvoering en onze specialistische technieken af op de wensen en eisen van de klant en de omgeving.

 

Bekijk onze projecten in de media

De mooiste projecten in waterbouw

Project

Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Lees meer
Lees meer over Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis