Bekijk alle artikelen

Rijkswaterstaat Zuid Nederland gaat van start met nieuw basisonderhoudcontract

Op 1 december 2023 startte Rijkswaterstaat met het basisonderhoudcontract (BOC), een nieuwe aanpak voor vast onderhoud. 3 aannemers, te weten Strukton, Heijmans en Gebr. Van Kessel, onderhouden de komende 5 jaar het areaal op en rondom de rijkswegen in Zuid-Nederland. Binnen deze contractvorm werken partijen gezamenlijk en gelijkwaardig samen, met een hogere kwaliteit van het vaste onderhoud als doel.

Het onderhoudscontract is op april 2023 gegund. Sindsdien werkt Rijkswaterstaat Zuid-Nederland met alle partijen aan de voorbereiding van de realisatiefase. Per perceel én integraal organiseerden zij sessies waar een verdieping op de samenwerking werd gegeven en themasessies het contract en de werkwijze verder toelichtten. De opdrachtpartners kijken uit naar de onderlinge samenwerking met Rijkswaterstaat:

Maarten Nijhoff, projectmanager Strukton: “Deze contractvorm past bij de wens van Strukton om langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan en maakt het mogelijk om onze samenwerking met Rijkswaterstaat verder te intensiveren. We ervaren nu al de gezamenlijke inzet en het vertrouwen van Rijkswaterstaat in de afspraken met ons als opdrachtpartner.”

Richard Vermeulen, contractmanager Gebr. Van Kessel: ”De basis van dit contract is een intensieve samenwerking met Rijkswaterstaat, waarbij we gezamenlijk op een verrassend veelzijdige wijze het onderhoud van het areaal optimaliseren en doorontwikkelen.”

Teun Schutte, projectmanager Heijmans: “Wij zijn trots en verheugd als partner van Rijkswaterstaat Zuid Nederland dit eerste BOC in perceel midden te starten en hierin onderling ervaring op te doen. Deze nieuwe contractvorm biedt extra ruimte om in een partnerschap het dagelijkse onderhoud naar behoefte van beide partijen uit te voeren, waarbij de assetmanagementrisico’s op een gezonde wijze gealloceerd zijn.”

Martijn van der Aalst, projectmanager RWS: “Ik kijk ernaar uit om echt buiten aan de slag te gaan met de opdrachtpartners. De komende 5 jaar gaan we terug naar de basis, waarbij we de focus zullen leggen op de kwaliteit van het droge areaal in Zuid-Nederland en waar noodzakelijk we deze gezamenlijk met de ketenpartners naar een hoger niveau tillen.”

Het basisonderhoudcontract

Met het BOC gaat Rijkswaterstaat terug naar de basis en maakt zij gebruik van de kennis van de opdrachtpartners. In het eerste jaar worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de goten. De onderhoudsregimes worden na één onderhoudsjaar samen met de opdrachtpartners en beheerder geanalyseerd en geoptimaliseerd. De ervaringen uit het areaal worden gebruikt om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Naast het regulier onderhoud worden binnen dit contract ook schades en calamiteiten op het hoofdwegennet in Zuid-Nederland opgepakt.

Kwaliteit en samenwerking

De vorm van het basisonderhoudscontract sluit aan op de doelstellingen van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De kern van deze aanpak is een nieuwe vorm van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Het BOC maakt daarnaast onderdeel uit van de bredere doorontwikkeling van de onderhoudscontracten die onder de naam SIO (Samenwerken In Onderhoud) de komende jaren landelijk wordt uitgerold. De komende perioden wordt in meerdere regio’s het BOC aanbesteed.

Nog meer lezen over dit project?

Artikel

Rijkswaterstaat kiest Strukton als samenwerkingspartner voor onderhoud Rijkswegen Zuid-Oost Nederland

Lees meer
Lees meer over Rijkswaterstaat kiest Strukton als samenwerkingspartner voor onderhoud Rijkswegen Zuid-Oost Nederland