Bekijk alle artikelen

Bouw van start - Eerste paal geslagen voor uitbreiding elektriciteitsstation IJpolder Amsterdam

Op vrijdag 14 juni 2024 ging de eerste heipaal de grond in voor de uitbreiding van het elektriciteitsstation in de Amsterdamse IJpolder. Strukton Wegen & Beton gaat de komende jaren in opdracht van Alliander vol energie aan de slag met de bouw en uitbreiding van 49 nieuwe en bestaande elektriciteitsstations in de regio Amsterdam-’t Gooi. Dit is nodig om het elektriciteitsnet van netbeheerder Liander in deze regio te versterken. De uitbreiding van elektriciteitsstation IJpolder is daarvan het eerste dat in uitvoering gaat. Met deze uitbreiding krijgt uiteindelijk het elektriciteitsnet voor de Amsterdamse haven meer capaciteit.

Alliander gunt bouw 182 grote elektriciteitsstations aan vier aannemers

De energietransitie is in volle gang en de vraag naar elektriciteit stijgt snel. Daarom is een forse uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk. Strukton is een van de vier aannemers die in opdracht van netwerkbedrijf Alliander aan de slag gaan met de levering en bouw van 182 onder-, schakel- en regelstations. De stations worden de komende acht jaar gebouwd, verspreid over het werkgebied van Liander.

Samenwerken

Samenwerking tussen alle betrokken partijen staat centraal in het realiseren van deze enorme opgave. Qirion, dochteronderneming van Alliander, is eindverantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de stations. Bij de 182 grote stations gaat het deels om uitbreidingen van bestaande stations, en deels om de bouw van nieuwe stations. Hierbij wordt uitgegaan van modulair bouwen. Dat betekent dat stations volgens een vast ontwerp door aannemers en externe leveranciers worden gebouwd. Dat versnelt de doorlooptijden. Voor de 182 stations is openbare ruimte nodig en zijn veel vergunningen noodzakelijk. Met alle betrokken partijen, onder meer gemeenten, omgevingsdiensten en grondeigenaren, wordt daarom intensief de samenwerking gezocht om de benodigde onderzoeken te realiseren, processen rondom vergunningen te versnellen en locaties te verwerven die nodig zijn voor de energieverdeelstations.

Schouder aan schouder opschalen

Over de aanbesteding van de bouw van 182 grote elektriciteitsstations aan vier aannemers zei Chief Operating Officer (COO) Marlies Visser van Alliander bij de gunning: “Dit soort grote aanbestedingen passen in de aanpak van Alliander om onszelf meerjarig en met grote werkpakketten te verbinden met onze partners in de keten. Zo kunnen we schouder aan schouder opschalen, de technische arbeidscapaciteit vergroten en met elkaar innoveren. Daarmee versnellen we de realisatie van de energietransitie. We zijn blij met deze gunning en kijken uit naar de verdere samenwerking.”

Lees het nieuwsbericht over de gunning van dit project ook op de website van Alliander: https://www.alliander.com/nl/nieuws/alliander-gunt-bouw-182-grote-elektriciteitsstations-aan-vier-aannemers/

Foto Amsterdamse haven – Jack Tillmanns voor Alliander

Meer lezen?

Artikel

Alliander gunt bouw grote elektriciteitsstations aan vier aannemers

Lees meer
Lees meer over Alliander gunt bouw grote elektriciteitsstations aan vier aannemers

Project

TenneT 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg

Lees meer
Lees meer over TenneT 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg

Artikel

Sneak preview bouw hoogspanningsstation Tilburg

Lees meer
Lees meer over Sneak preview bouw hoogspanningsstation Tilburg