Bekijk alle projecten

Nieuwe technologie voor oud riool Shell Moerdijk

In een 50 jaar oude betonnen rioolbuis op het havengebied Moerdijk heeft Strukton Civiel een 2,1 kilometer nieuwe, waterdichte leiding aangebracht. Door de keuze voor deze moderne technologie is de betrouwbaarheid en levensduur van de leiding verhoogd. Ook is de overlast voor naastgelegen bedrijven aan de Westelijke Randweg tot een minimum beperkt gebleven. Deze herstelwerkzaamheden aan de afvalwaterleiding van Shell Moerdijk zijn nagenoeg afgerond.

Moderne technologie verlengt de levensduur en verhoogt betrouwbaarheid van de afvalwaterleiding

De herstelde afvalwaterleiding voert afvalwater af van het chemiecomplex Shell Moerdijk naar de verwerkingsinstallatie van het Waterschap Brabantse Delta. De bij de bouw van het chemiecomplex 4,1 km aangelegde riolering voert gemiddeld 400 kuub afvalwater per uur af. In bijzonder gevallen kan dat oplopen tot ongeveer 700 kubieke meter per uur. De leiding vervoert licht verontreinigd water variërend van regenwater dat binnen de poort van het chemiecomplex valt tot water dat vrijkomt bij de diverse productieprocessen.

‘Kousrelining’

In februari 2019 is een deel van de leiding uit bedrijf genomen toen tijdens onderhoud geconstateerd werd dat er vervanging noodzakelijk was. Voor dat gedeelte is destijds een tijdelijke omleiding aangelegd. Uit nadere inspectie bleek dat delen van de oude betonnen persleiding met een diameter van 600 mm vervangen moesten worden. De keuze viel op het aanbrengen van een zogeheten ‘kousrelining’ van glasvezel versterkt epoxy GRE.

Dit materiaal wordt door de leiding getrokken en opgeblazen zodat de kous tegen de binnenkant van de leiding zit, zoals een binnenband tegen de buitenband van een fietswiel. Door het materiaal vervolgens met ultraviolet licht te bewerken, hardt het GRE uit en vormt de kous een harde, waterdichte ‘binnenbuis’ met een dikte van 5 mm.

Quote icon We hebben voor Strukton gekozen door hun ervaring met dit type relining Quote icon

Hans Verheyde - Shell Moerdijk

Bekijk de video van Shell Moerdijk

Overlast beperkt

Het aanbrengen van de nieuwe leiding is in delen gebeurd. In totaal zijn er 14 ontgravingen gedaan voor het schoonmaken en doorzagen van de oude rioolbuis. Vanuit deze putten zijn 13 afzonderlijke kousreliningen aangebracht met een lengte van tussen de 150 tot 210 meter. De afzonderlijke delen zijn aan elkaar gelijmd met daartussen een inspectieput. Door deze aanpak waren er geen grote graafwerkzaamheden nodig, zodat de overlast voor de omliggende bedrijven beperkt kon blijven.

 

Strukton Civiel is de hoofdaannemer op dit project en regisseert de verschillende partijen en werkzaamheden. De ligging van het riool in Moerdijk langs een waterloop en een spoor maakt de werkomgeving complex. Verder zitten er extra uitdagingen in het tijdens coronatijd werken binnen het veiligheidsregime van Shell – dat voor dit project niet anders is dan op het Shellterrein zelf. Strukton Civiel heeft ook op andere plaatsen ervaring met aanbrengen van dergelijke kousreliningen in de industrie. Juist de regierol en het werken binnen strenge veiligheidseisen maken dat dit project goed past bij Strukton Civiel.

De totale lengte van het Shell-afvoersysteem is ruim 4 kilometer. In de komende periode inspecteert Shell ook het overige deel van de leiding, op het Shell-terrein om te zien of verdere renovatie van de oude betonnen buis noodzakelijk is.

*Fotografie: Shell Moerdijk

Meer lezen?

Project

Vervangen riool in fabriek op industrieterrein Chemelot

Lees meer
Lees meer over Vervangen riool in fabriek op industrieterrein Chemelot

Project

Renovatie riooltracé 190 op industriecomplex Chemelot

Lees meer
Lees meer over Renovatie riooltracé 190 op industriecomplex Chemelot

Project

Volledige renovatie rioolgemaal Langedijk

Lees meer
Lees meer over Volledige renovatie rioolgemaal Langedijk
Al onze projecten