Bekijk alle projecten

Vervangen riool in fabriek op industrieterrein Chemelot

Midden in een fabriek op industrieterrein Chemelot heeft Strukton Civiel een van de stamriolen vervangen, omdat dit aan het einde van zijn levensduur was. Al in de engineering van het project hebben we meegekeken, waarbij ervoor is gekozen om het riool te vervangen en niet te voorzien van een liner. Sitech organiseert in opdracht van de fabriek dit onderhoudsproject en is onze opdrachtgever voor het project.

Door deze optimalisaties kan er in de toekomst makkelijker beheer en onderhoud gepleegd worden

Tijdens de uitvoeringsfase was de fabriek in bedrijf. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is een stopprogramma / omleidingstracé voor het riool aangebracht en in standgehouden voor 14 weken.

Specialismen en bijzondere uitdagingen

Het bestaande riool is onder speciale condities verwijderd, want de leiding was een AC-leiding. Verder bestond het werk uit het aanleggen van diverse RVS leidingen tot 200 mm, het bekleden van vijf bestaande putten met GVK beplating, het aanbrengen van een betonnen vloer (die is opgebroken voor het graafwerk) en het aanbrengen van asfalt incl. Sami-laag in de fabriek met een doorrijhoogte van max 2,5 mtr., inclusief vloeistofdichtverklaring.

  • Werken in een fabriek in bedrijf
  • Graafwerk midden in de fabriek
  • Beperkte hoogte (max 2,5 m)
  • Binnen het graafprofiel aanwezigheid van diverse kabels en leidingen o.a. een 10KV tracé
  • Het leggen en verwerken van een GVK 300mm leiding met een hogedruk lijmverbinding
  • Het aanbrengen van asfalt in de fabriek, inclusief vloeistofdichtverklaring

Flexibiliteit en veiligheid

Tijdens de uitvoeringsfase was de fabriek in bedrijf. Meerdere keren heeft de fabriek moeten uitschakelen als gevolg van technische problemen en ook de hoge gasprijs. Dit is een complex proces waarbij veiligheid te allen tijde aan iedereen gewaarborgd dient te worden. Om die reden hebben wij meerdere malen onze werkzaamheden moeten veiligstellen en stilleggen. Daarbij is de ontgraving meerdere malen volgelopen met water, als gevolg van het spoelen van de fabrieksinstallatie. Onze monteurs hebben het veiligstellen en opnieuw opstarten van de werkzaamheden steeds flexibel en met extra inzet opgevangen.

Planning

Het project zit in de afrondende fase. Het asfalt is terug aangebracht en daarna worden de laatste restpunten opgepakt. Het project is technische gezien goed verlopen en we hebben de scope conform het ontwerp kunnen realiseren, waarbij we zelfs nog enkele optimalisaties konden toepassen tijdens uitvoering. Door deze optimalisaties kan er in de toekomst makkelijker beheer en onderhoud gepleegd worden. Wij hebben namelijk het riool tussen alle kabels en leidingen kunnen aanleggen exclusief de vanuit het ontwerp voorgeschreven bochten.

Meer lezen?

Project

Cluster 28 – Aanleg bluswaterleiding op Chemelot

Lees meer
Lees meer over Cluster 28 – Aanleg bluswaterleiding op Chemelot

Project

Nieuwe koelwaterconditioneringsunit op Chemelot

Lees meer
Lees meer over Nieuwe koelwaterconditioneringsunit op Chemelot

Project

Renovatie riooltracé 190 op industriecomplex Chemelot

Lees meer
Lees meer over Renovatie riooltracé 190 op industriecomplex Chemelot
Al onze projecten