Bekijk alle projecten

Nieuw viaduct bedrijventerrein 7poort Zevenaar

In Zevenaar heeft Strukton Civiel een nieuw viaduct over het spoor gebouwd bij bedrijventerrein 7Poort. Dat deden we in opdracht van gemeente Zevenaar en in nauwe samenwerking met ProRail. Het bedrijventerrein ‘7Poort’ is volop in ontwikkeling. Hier is plaats voor grootschalige logistiek en er wordt onder andere een nieuw outletcenter gebouwd waar ieder jaar zeker twee miljoen bezoekers worden verwacht.

In het project kwamen verschillende werkzaamheden en disciplines bij elkaar

Om de verkeersstromen goed te kunnen verwerken was een tweede viaduct nodig naast het bestaande viaduct. Het nieuwe viaduct is nagenoeg een kopie van het eerste viaduct dat in 2010 gebouwd is door Strukton Infratechnieken.

Verschillende werkzaamheden en disciplines

In het project kwamen verschillende werkzaamheden en disciplines bij elkaar. Zo is er een prefab kokerduiker geplaatst en hebben we twee terpen opgehoogd met gewapende grond met een wand van schanskorven daarvoor. Na de zettingsperiode voor de grondlichamen zijn Tubex-palen geboord en landhoofden gebouwd.

Terwijl er in de nacht vier uur geen treinen reden op het onderliggende spoor, zijn er zes betonnen liggers met een lengte van 33 meter en gewicht van 60 ton per stuk gelegd. Daarna is de brug verder afgebouwd: de schampstroken zijn gestort, het leuningwerk is geplaatst en de voegconstructie en het asfalt zijn op het dek aangebracht. Het project is opgeleverd ruim voor de geplande einddatum, bouwvak van 2022.

Prettige samenwerking met goed resultaat

Het nieuwe kunstwerk is in eigendom en beheer van de gemeente Zevenaar en ProRail was belangrijke stakeholder bij de realisatie. Projectleider Gerrit Liefers van gemeente Zevenaar en projectmanager Jiska Kazius van ProRail lichten toe: “We zijn als gemeente en ProRail al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gegaan. Vanaf de uitvraag van de ingenieursbureaus en de engineering zijn we steeds samen opgetrokken, hebben afspraken gemaakt en gezamenlijk ontwerpen goedgekeurd. Bij de enginering werden we daarbij ondersteund door adviesbureau Civil Management. Toen de gemeente het bestek aanbesteed had, lag er dus een uitvraag waar we als beide partijen achter stonden. Er was van begin af aan een prettige samenwerking. Dat heeft ook geholpen in de uitvoering. Strukton Civiel heeft in de aanbesteding hoog gescoord op een aantal kritische aspecten, zoals communicatie, bereikbaarheid en veiligheid in combinatie met de beste prijs. Tijdens de uitvoering is de goede samenwerking voortgezet. We waren met drie partijen ter plaatse en de lijntjes waren kort met gemakkelijk rechtstreeks contact. Er was onderlinge waardering voor elkaars werk. Alles liep heel vloeiend en er is weinig tot niets fout gegaan. Zelfs waar er iets leek af te wijken, werd er snel ter plaatse een goede oplossing gevonden. De bouw van het viaduct is prettig tot stand gekomen en iedereen staat achter het resultaat.”

Quote icon De bouw van het viaduct is prettig tot stand gekomen en iedereen staat achter het resultaat Quote icon

Projectleider Gerrit Liefers & projectmanager Jiska Kazius

Aandacht voor een veilige omgeving

Aandacht voor een veilige omgeving speelde ook een belangrijke rol tijdens de werkzaamheden. Dicht bij de projectlocatie staat een school waarbij de schoolroute door het werkvak liep. We hebben de leerlingen van de school gevraagd naar ideeën om onze werkzaamheden nog veiliger te maken voor de omgeving. Daar is gehoor aan gegeven. Het beste idee is uitgevoerd en beloond: we hebben het kruisende werkverkeer met het fietspad extra verlicht tijdens de uitvoeringsperiode die in de winter heeft plaatsgevonden.

Meer lezen?

Project

Ooms-voeg bij N206, ir. G. Tjalmaweg, Valkenburg

Lees meer
Lees meer over Ooms-voeg bij N206, ir. G. Tjalmaweg, Valkenburg

Project

Het sluitstuk van snelfietsroute F35 in Enschede

Lees meer
Lees meer over Het sluitstuk van snelfietsroute F35 in Enschede
Al onze projecten