Bekijk alle projecten

Bundeling van vakmanschap en capaciteit

Meer capaciteit voor transport van (duurzame) energie

TenneT breidt de capaciteit van het elektriciteitsnet flink uit met nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbindingen in Groningen en Zeeland. Strukton Civiel en Mobilis kregen opdracht voor de enorme funderingsconstructies op twee deeltracés (Wintrack Noord-West en Wintrack Zuid-West), samen met hun funderingspartners. Strikte planning, kwetsbare bodem en betrokken perceeleigenaren vereisen groot vakmanschap op meerdere gebieden.

De combinatie won de tracés tussen Willem-Annapolder en Rilland in Zeeland en tussen Eemshaven en Bedum in Groningen, met name vanwege planningsbeheersing en omgevingsmanagement.

Jeroen Toet, projectmanager: “Samen met TenneT gaan we respectvol om met de bewoners en hun gebied; we spreken hun taal”

Bundeling van vakmanschap en capaciteit De kracht van Strukton Civiel/Mobilis met Terracon/Voorbij Funderingstechniek is de gebundelde deskundigheid en capaciteit. In Groningen werd de combinatie versterkt met Koninklijke Oosterhof Holman. De fundaties zijn namelijk flinke jongens. Onder elke nieuwe wintrackmast komen twee betonpoeren van 8 tot 16 meter doorsnede met een stevige ankerkooi om de krachten op de mast op te vangen. Elke poer wordt ondersteund door 20 tot 40 betonnen funderingspalen.

Flexibele aanpak

De vibro-heipalen en Fundex-boorpalen zijn voorgeschreven, maar de kwetsbare Groningse en Zeeuwse bodems leiden soms tot aanpassingen. De combinatie speelt hierop flexibel in met extra of andere (boor)machines. De fulltime planner bewaakt de voortgang, om onmiddellijk te kunnen schakelen.  Strukton Civiel en Mobilis coördineren aansluitend de plaatsing van de masten en hoogspanningslijnen door nevenaannemers, en zorgen voor cultuurtechnisch herstel van de gronden.

 

Dezelfde taal

Met de gebundelde kennis en capaciteit is de technische uitvoering geborgd, maar het werkveld is een uitdaging op zich. Vrijwel elk fundatieduo staat op het terrein van een andere eigenaar, voornamelijk boeren. De omgevingsmanager van Strukton/Mobilis zit samen met TenneT aan hun keukentafel om het werk op hun land te bespreken. De combinatie heeft regionale mensen in het team die de lokale gevoeligheden kennen en dezelfde taal spreken. Dat creëert vertrouwen.

Lokale samenwerking

In Groningen spelen trillingsrisico’s en Zeeland kampt met een verziltingsrisico. Al in de tenderfase is lokale deskundigheid ingeschakeld voor de bemalingsplannen, waardoor de grondwaterstand altijd binnen de marges blijft. Cultuurtechnisch specialisten en ecologen uit de regio adviseren over de natuurlijke omgeving en het herstel van de gronden voor het landbouwdoel waarvoor ze bestemd zijn.

 

Aandacht voor veiligheid

Voor de veiligheid van de omwonenden investeren TenneT en de combinatie in structurele en eerlijke communicatie over werkverkeerstromen en eventuele overlast. De transporteur van de heistellingen heeft de locaties vooraf bestudeerd om de juiste routes en maatregelen te kiezen. De veiligheid van weggebruikers, waaronder toeristen en vele fietsende scholieren, wordt proactief gewaarborgd.

Gezamenlijk doel: extra transportcapaciteit

De combinatie begrijpt de druk waaronder TenneT staat om de nieuwe hoogspanningsverbinding in gebruik te nemen. De extra transportcapaciteit is hard nodig.

De nieuwe 380 kV-verbinding in Groningen zorgt voor meer transportcapaciteit vanaf de grootschalige opweklocatie (Energyport) Eemshaven naar Groningen, de rest van Nederland en het internationale hoogspanningsnet.

In Zeeland is er meer aanbod dan vraag naar energie door de vele initiatieven voor zonnepanelen en windparken. Daardoor worden structurele opstoppingen verwacht op de lokale (150 kV-) elektriciteitswegen en de grote (380 kV) snelweg. De nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Rilland zorgt voor meer capaciteit op het 380 kV-netwerk om het overschot aan elektriciteit goed af te voeren.

 

Cijfers uit Groningen

TenneT realiseert in Groningen een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten (ten westen van de stad Groningen). In totaal wordt 40 km hoogspanningsverbinding gebouwd met 121 wintrackmasten. Combinatie Strukton Civiel/Mobilis neemt perceel 2 voor haar rekening, tussen Eemshaven en Bedum. Dit traject is circa 22 km lang, met 69 locaties en 138 fundaties. Partner Koninklijke Oosterhof Holman versterkt de combinatie met lokale kennis bij de uitvoering.

De uitvoering is gestart in april 2020 en de fundaties waren eind 2021 klaar. Het perceel is eind 2022 opgeleverd, na het plaatsen van de masten en hoogspanningslijnen door nevenaannemers, en cultuurtechnisch herstel van de gronden.

De oude 220 kV-lijnverbinding is afgebroken en de 100 kV-verbinding tussen Vierverlaten en Brillerij, die TenneT met de nieuwe hoogspanningsverbinding samenvoegt, is daarmee overbodig. Als gevolg hiervan zijn er 163 vakwerkmasten afgebroken.

 

Cijfers uit Zeeland

TenneT realiseert in Zeeland een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Combinatie Strukton Civiel/Mobilis neemt perceel 2 voor haar rekening, tussen Willem-Annapolder en Rilland. Dit traject is circa 24 km lang, met 52 locaties en 104 fundaties. De totale verbinding is 48 kilometer lang.

TenneT combineert de bestaande verbindingen in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland met de nieuwe hoogspanningsverbinding, waardoor 42 km van de bestaande verbinding overbodig wordt. Als gevolg hiervan verdwijnen 131 vakwerkmasten uit het Zeeuwse landschap.

Meer lezen?

Artikel

Volledige recycling geotextiel sluit keten herbruikbare grondstoffen in energieprojecten

Lees meer
Lees meer over Volledige recycling geotextiel sluit keten herbruikbare grondstoffen in energieprojecten

Project

TenneT 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg

Lees meer
Lees meer over TenneT 380 kV-hoogspanningsstation in Tilburg
Al onze projecten