Bekijk alle projecten

Basisonderhoudscontract Zuid Nederland perceel Zuid-Oost

Strukton Wegen & Beton werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan het onderhoud van de Limburgse snelwegen A73, A67, A2 en A79. Dit doen we voor vijf jaar als een van de eerste opdrachtpartners binnen het Basisonderhoudscontract Zuid Nederland. Strukton Wegen & Beton heeft perceel Zuid-Oost van het onderhoudscontract aangenomen.

Kennisdeling in nieuwe contractvorm

Met het basisonderhoudscontract maakt Rijkswaterstaat meer gebruik van de kennis van de opdrachtpartners, waaronder Strukton Wegen & Beton. Kwaliteit en samenwerking zijn belangrijke succesfactoren in deze vernieuwde aanpak. In de aanbesteding scoorde Strukton tienen op de onderwerpen samenwerkingsklimaat en het bieden van inzicht aan Rijkswaterstaat in uitgevoerde en nog uit te voeren werkzaamheden. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaat als eerste regio aan de slag met het nieuwe basisonderhoudscontract (BOC) voor het vaste, meerjarige onderhoud aan snelwegen, dat het oude prestatiecontract vervangt.

Langdurige samenwerkingsrelatie

Rijkswaterstaat is voor Strukton al een belangrijke opdrachtgever en dit contract maakt het mogelijk om de samenwerking verder te intensiveren. De specialistische kennis en ervaring in het werken aan rijkswegen, incidentmanagement, verhardingsonderhoud, onderhoud aan installaties en verkeersmanagement van Strukton zijn belangrijke onderdelen in dit contract. Het onderhoudscontract voor Rijkswaterstaat past bij de wens van Strukton Wegen & Beton om langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan. Binnen deze contractvorm werken partijen gezamenlijk en gelijkwaardig samen, met een hogere kwaliteit van het vaste onderhoud als doel. In perceel Zuid-Oost hebben Strukton en Rijkswaterstaat eerder tussen 2016 en 2020 succesvol samengewerkt aan het Variabel onderhoud (VOC1.1).

Met het BOC gaat Rijkswaterstaat terug naar de basis en maakt zij gebruik van de kennis van de opdrachtpartners. In het eerste jaar worden de voorgeschreven onderhoudsregimes uit het contract uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het tweejaarlijks reinigen en onkruidvrij maken van de goten. De onderhoudsregimes worden na één onderhoudsjaar samen geanalyseerd en geoptimaliseerd. De ervaringen uit het areaal worden gebruikt om de kwaliteit van het onderhoud op peil te houden. Naast het regulier onderhoud worden binnen dit contract ook schades en calamiteiten op het hoofdwegennet in Zuid-Nederland opgepakt.

Kwaliteit en samenwerking

De vorm van het basisonderhoudscontract sluit aan op de doelstellingen van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. De kern van deze aanpak is een nieuwe vorm van projectvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Het BOC maakt daarnaast onderdeel uit van de bredere doorontwikkeling van de onderhoudscontracten die onder de naam SIO (Samenwerken In Onderhoud) de komende jaren landelijk wordt uitgerold.

Naast Strukton Wegen & Beton zijn Heijmans en Gebr. Van Kessel de andere twee opdrachtpartners van Rijkswaterstaat in het Basisonderhoudscontract Zuid Nederland.

Lees ook meer op de website van Rijkswaterstaat: rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2023/12/rijkswaterstaat-zuid-nederland-gaat-van-start-met-nieuw-basisonderhoudscontract

 

Nog meer lezen over dit project?

Artikel

Rijkswaterstaat Zuid Nederland gaat van start met nieuw basisonderhoudcontract

Lees meer
Lees meer over Rijkswaterstaat Zuid Nederland gaat van start met nieuw basisonderhoudcontract

Artikel

Rijkswaterstaat kiest Strukton als samenwerkingspartner voor onderhoud Rijkswegen Zuid-Oost Nederland

Lees meer
Lees meer over Rijkswaterstaat kiest Strukton als samenwerkingspartner voor onderhoud Rijkswegen Zuid-Oost Nederland